Twinkle | Digital Commerce

'Waardevermindering bij retouren

2017-11-11
713547

De nieuwe wetgeving voor het kopen op afstand gaat over minder dan een maand definitief in. Een interessant aspect is dat de verkoper het recht krijgt om eventuele waardevermindering in rekening te brengen aan de klant als hij een product kapot of ‘te veel gebruikt’ terug stuurt.
 
Tekst: Maarten Braun en Maaike Lassche
  
In de nieuwe wet (het nieuwe artikel 6:230s Burgerlijk Wetboek) staat vermeld dat ‘de consument slechts aansprakelijk is voor de waardevermindering van de zaak als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen’. Dat is een juridische mond vol, maar komt op het volgende neer: hij mag tot op zekere hoogte een product bekijken, beoordelen en soms zelfs gebruiken. Hoe ver hij mag gaan is lastig aan te geven en ontzettend casegevoelig. Maar iets uit de verpakking halen, een tv aanzetten en kleding passen, dat mag uiteraard. Verder hangt een en ander af van de informatie die de klant vooraf al heeft gekregen.

Wat in de winkel mag
Gangbaar is om ‘dat wat in de winkel mag, mag thuis ook’ als uitgangspunt te nemen. Een kabeltje of een inktcartridge hoeft echt niet uit de verpakking. Je kunt goed zien welke kabel (type, lengte etc.) het betreft en de kleur en het type printer staat vermeld op de verpakking van de cartridge. Een pc mag echter wel weer aangezet worden (in de Media Markt staan testmodellen immers ook aan). Wordt Windows geïnstalleerd, dan is dat voor risico ondernemer. Allerlei bestander op de pc zetten mag weer niet. Schoenen kun je even passen, maar een rondje buiten lopen is weer te veel van het goede.

Sanctie
Waarom is het belangrijk dat dit nu in de wet is opgenomen? Er zijn verschillende argumenten aan te voeren. Zo kan de klant niet zomaar meer te ver gaan en is de ‘sanctie’ voortaan in de wet verankerd. Daar tegenover staat dat een verkoper geen retouren meer mag weigeren; hij kan immers schade in rekening brengen. Een volledig kapot product betekent gewoon 100 procent schade en dus geen terugbetaling aan de klant. Voorheen was er geen duidelijkheid over; webwinkeliers claimden schade óf ze weigerden retouren omdat  de klant zijn recht verspeelt had. Het eerste wordt met ingang van 13 juni de juridische norm. Doordat deze regel straks in de wet is verankerd, is het niet mogelijk om nog andere vormen van schadevergoeding te eisen van de consument, zoals claims over ‘onrechtvaardige verrijking’ of andere schadeclaims die niet gebaseerd zijn op art. 6:230s BW.

Zaak
Opvallend is dat de wet spreekt van een ‘zaak’, dat houdt in dat het om het product zelf gaat en dus niet om de verpakking. Dat is voor verkopers een lastige situatie, omdat een kapotte productverpakking er ook voor zorgt dat zij het geretourneerde product niet ‘als nieuw’ kunnen verkopen. Een klant moet uiteraard wel voorzichtig omgaan met de verpakking, maar als het openen en/of kapotmaken van de verpakking noodzakelijk is om het product te beoordelen, dan is dat risico helaas voor de verkoper.

Hoe gaat de verkoper straks in de praktijk om met deze nieuwe regels? Wij raden aan om de schade gewoon in mindering te brengen op het terug te storten bedrag. Dat is in de praktijk het gemakkelijkste. Let er wel op dat geldt: ‘Wie stelt, bewijst’;  de verkoper moet aantonen dat een consument te ver is gegaan en aangeven wat de schade in dat geval is.

Klein probleem
Rest er nog een klein probleem: de verkoper moet binnen 14 dagen na ontbinding (het moment dat de klant aangeeft het product te willen retourneren) alle betaalde bedragen restitueren. Normaliter mag hij wachten met terugbetalen, totdat hij het product terug heeft gehad. Maar als de klant kan aantonen dat hij het al geretourneerd heeft, moet de verkoper ook al betalen. Dit is een in mijn ogen bizarre nieuwe regel die volgt uit de nieuwe wet (art. 6:230r BW). Maar stel nu dat de verkoper reeds terug heeft betaald, maar het product defect terug komt: dan moet hij achteraf de waardevermindering terug gaan claimen, wat me geen logische gang van zaken lijkt.

Informatieplicht
Tot slot nog een heel belangrijke. Als de verkoper niet aan de informatieplichten aangaande herroepingsrecht voldoet (informatie over recht, de termijn, de terugbetaalregel, de uitzonderingen, het aanbieden modelformulier etc.), dan is de klant nooit verantwoordelijk voor waardevermindering; krijgt de verkoper een teveel gebruikt product terug, dan moet hij alles gewoon terug betalen, ook als het onverkoopbaar is.

Maarten Braun en Maaike Lassche zijn beide juridisch adviseur bij ICTRecht.

Dit artikel is het vierde in een reeks publicaties van ICTRecht over de nieuwe Europese Consumentenrichtlijn. Het eerste ging over nieuwe bezorgregels, meer specifiek over de overgang van het verliesrisico op de consument, het tweede over het herroepingsrecht bij de levering van diensten, het derde over nieuwe uitzonderingen op het herroepingsrecht.

In Twinkle 1-2014 schreef Maarten Braun al een inleiding over dit onderwerp met daarin de grootste relevante aanpassingen in vogelvlucht.