Twinkle | Digital Commerce

Wijnwebwinkels en het recht van ontbinding

2017-11-11
180101

Jouwwijnvriend.nl won afgelopen weekend de jaarlijkse wijnwebwinkelverkiezing van PersWijn. Welke wetten gelden er voor de verkoop van wijn op afstand, meer specifiek op het gebied van ontbinding en retour?


Tekst: Charlotte Meindersma

Het herroepingsrecht gaat vanaf 13 juni 2014 verder als het ‘recht van ontbinding’. Consumenten krijgen daarmee 14 kalenderdagen de tijd om te bedenken of ze een product willen houden of terug zullen sturen. Daar zullen webwinkeliers hun klanten duidelijk over moeten informeren. Daarnaast moet er een eenvoudige en duidelijke manier geboden worden waarop de consument een koop schriftelijk kan ontbinden, bijvoorbeeld door middel van een modelformulier waar de Consumentenrichtlijn in voorziet.


Consumenten zullen een artikel na ontbinding zo spoedig mogelijk terug moeten zenden, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen. Uiteraard deugdelijk verpakt, zodat de fles onderweg niet stuk kan gaan. De webwinkelier zal op zijn beurt binnen 14 dagen of - als dat langer duurt - zodra het product retour is gekomen, het aankoopbedrag en tenminste het bedrag voor de heenzending terug moeten storten naar de consument.

Niet elke wijn retour
Niet elke wijn is hetzelfde. Er zijn goedkope slobberwijnen die met dozen tegelijk besteld zullen worden en eenvoudig teruggestuurd kunnen worden. Zolang de wijn maar goed verpakt is. Maar hoe zit het met een zeer exclusieve wijn? Kan die ook zomaar teruggestuurd worden? In beginsel wel.Tenzij... de wijn zo exclusief is, dat de prijs ervan gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de webwinkel geen invloed heeft. Of wanneer de prijs al wel is overeengekomen, maar er pas na 30 dagen geleverd kan worden en waarbij de werkelijke waarde van de wijn afhankelijk is van de schommelingen op de markt.

Voorbeeld
Wat te denken van een wijn die de afgelopen jaren erg goed was, maar tegelijkertijd ook altijd erg schaars is geweest. Op basis van de prijs van de afgelopen jaren komen webwinkel en consument een prijs overeen voor de wijn van 2014. De wijn is uiteraard nog niet beschikbaar, dus zal de webwinkelier pas bestellen en kan deze pas leveren, zodra de wijn wel beschikbaar is. In de tussentijd blijkt de prijs van de wijn sterk gedaald te zijn; een schommeling op de markt waar de webwinkelier geen invloed op heeft. De consument mag vervolgens, na ontvangst, de wijn niet meer retour sturen met een beroep op de ontbindingsregels die gelden voor koop op afstand. 

Uiteraard staat het de webwinkelier en consument vrij om buiten deze regeling om gezamenlijk afspraken te maken. Wellicht is de webwinkelier wel bereid de wijn tegen de waarde van dat moment retour te nemen. De consument neemt dan zijn verlies. Bij een sterk verhoogde prijs geldt overigens hetzelfde. Het klinkt in eerste instantie wellicht als winst voor de webwinkelier. Maar een duurdere fles kan ook lastiger te verkopen zijn, waardoor de webwinkelier alsnog meer kosten maakt of zelfs aan de fles verlies zal lijden.

Proeven
Het koop op afstand recht is zo specifiek, omdat consumenten een product niet kunnen beoordelen voor ze het kunnen kopen. Kleuren op beeldschermen komen niet helemaal overeen met de werkelijke kleuren. Kleding kan niet gepast worden. Wijn kan niet geproefd worden.

Het recht voorziet erin dat consumenten de producten mogen uitproberen, voor zover dat nodig is om een goed oordeel van dat product te kunnen vormen. Eventuele waardevermindering door dat gebruik mag de webwinkelier in mindering brengen op het te retourneren bedrag. Maar een fles die al open is, kan niet alsnog verkocht worden. Uitproberen kan niet. Daar staat tegenover dat dit in de winkel ook niet kan.

Maar wat als er kurk in de wijn blijkt te zitten? Dat is een ander verhaal en staat grotendeels buiten het koop op afstand recht. De wijn is dan namelijk niet conform de verwachtingen die de consument redelijkerwijs van de wijn mocht hebben. ‘Wettelijke garantie’, wordt dat ook wel eens genoemd. Blijkt de wijn niet goed te zijn, maar is deze wel binnen de houdbaarheidslimiet opengemaakt en geproefd, dan zal de webwinkelier een passende oplossing moeten bieden. Zoals het toesturen van een nieuwe fles (nadat de eerste retour is gestuurd) of het vergoeden van de kosten.

Bijzonder product, bijzondere regels
Bijzondere producten en diensten kennen soms bijzondere regels. Zoals hier, bij (bijzondere) alcoholische dranken. Het is daarom altijd goed niet alleen uw basiskennis bij te houden, maar er ook voor te zorgen dat u nakijkt of er wellicht speciale regels van toepassing zijn waar u rekening mee kunt houden. Zoals u merkt, kunnen deze regels ook in uw voordeel werken.

Charlotte Meindersma is jurist voor de creatieve sector en ondernemers. Ze is eigenaar van Charlotte’s Law & Fine Prints.