Twinkle | Digital Commerce

Webwinkeliers boos om hogere HBD-heffing

2017-11-08
180101
  • 2:39

Webwinkeliers zijn niet te spreken over de factuur die ze vorige week kregen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). In plaats van minder moeten ze meer betalen voor de diensten van het bedrijfschap, dat ophoudt te bestaan.
 
De algemene HBD-heffing per onderneming is voor dit jaar vastgesteld op 110 euro, tegenover 79 euro vorig jaar. Webwinkeliers noemen de kostenstijging van 39 procent elders op deze site ‘belachelijk’ en ze spreken er ‘schande’ van. Ze moeten verplicht betalen voor iets waarvan ze de voordelen niet zien.

Uitleg
Woordvoerder Hans Verweij geeft namens het HBD aan dat de algemene heffing 'helaas' omhoog is gegaan, nadat die vier jaar lang gelijk bleef op 79 euro. ‘Winkeliers hebben een folder gekregen (zie onderaan dit bericht, red.) waarin we dat nader uitleggen. De hogere heffing is het gevolg van hogere inkoopkosten aan onze kant, het wegvallen van subsidies, een afname van het aantal ondernemers en extra kosten die verband houden met de overdracht van activiteiten en de afbouw van het HBD.’

Stelselwijziging
De meerwaarde van het HBD is veel webwinkeliers al langer onduidelijk. Toen het vorige kabinet in het najaar van 2011 aankondigde het stelsel van de product- en bedrijfschappen te wijzigen, zinspeelde Thuiswinkel.org al op een verlaging van de verplichte bijdrage door webwinkeliers. De belangenvereniging noemde het wijzigingsvoornemen van Rutte 1 ‘een goede zaak, hoewel een afschaffing van de verplichte afdracht beter bij onze wensen had gepast’.

Private organisaties
Niet lang daarna sprak de Tweede Kamer zich uit voor de opheffing van de product- en bedrijfsschappen. Ondernemers die gezamenlijk activiteiten ten behoeve van de sector willen oppakken, zouden zich voortaan moeten organiseren in private organisaties zoals brancheverenigingen. Het HBD wierp tegen dat juist zulke verenigingen behoefte zouden hebben aan ondersteuning door het hoofdbedrijfschap.

Afbouwscenario’s
In afwachting van een eindbesluit door het kabinet bouwde het HBD in een vacuüm aan afbouwscenario’s, aldus voorzitter Elrie Bakker-Derks vorig voorjaar tegen Twinkle. Op de vraag of er in 2013 nog een heffing zou komen voor zei de voorvrouw: ‘Die zal er komen, al kan die er wel anders uitzien dan de heffing van dit jaar. We kijken als gezegd hoe we zaken kunnen afbouwen en hoe dingen goedkoper kunnen.’

Heffing afgeschaft
Voor het nieuwe regeerakkoord spraken VVD en PvdA af de product- en bedrijfschappen op te heffen. Publieke taken die nu binnen de product- en bedrijfschappen ofwel de publiekrechtelijke organisatie (PBO) worden uitgevoerd, worden vanaf 2014 ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Voor de uitvoering van deze taken wordt 31 miljoen euro aan de begroting van het ministerie toegevoegd. ‘De PBO´s en de PBO heffing worden afgeschaft’, staat letterlijk in het akkoord.

Heffing in 2014
Woordvoerder Verweij laat desgevraagd weten dat een verplichte HBD-heffing in 2014 echter niet is uitgesloten: ‘We streven naar het afbouwen en overdragen van alle activiteiten voor het eind van dit jaar. Maar dat is iets anders dan algehele opheffing, wat door administratieve afhandeling langer op zich kan laten wachten. Of er een heffing komt in 2014 kan ik nog niet zeggen. Als die er komt zal de hoogte afhangen van de vraag of activiteiten daadwerkelijk zijn overgedragen. Ook de financiële positie van dat moment speelt een rol.’

Folder
U kunt de folder van het HBD over de heffing van dit jaar hieronder downloaden (pdf).


Size: 1.6M bytes Modified: 2 June 2016, 14:46