Twinkle | Digital Commerce

Kogel door de kerk: geen HBD-heffing meer

2017-05-27
348157
  • 1:24

Hoewel het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) formeel nog blijft bestaan, hoeven webwinkeliers volgend jaar geen heffing meer te betalen. De verplichte heffing was veel online ondernemers een doorn in het oog.


In hun regeerakkoord spraken VVD en PvdA vorig jaar af de product- en bedrijfschappen op te heffen. Ondernemers die gezamenlijk activiteiten ten behoeve van een sector willen oppakken, zouden zich voortaan moeten organiseren in private organisaties zoals brancheverenigingen. Een collectieve aanpak met een verplichte heffing is volgens de partijen niet meer van deze tijd.

Hogere heffing
Het HBD hield toen al enige tijd rekening met een opheffing, getuige een Twinkle-interview met voorzitter Elrie Bakker-Derks in mei 2012. Groot was dan ook de verontwaardiging toen webwinkeliers begin dit jaar een hogere algemene heffing voor 2013 ontvingen. Veel online ondernemers tekenden daartegen bezwaar aan en/of ze betaalden niet, waarna ze de deurwaarder op bezoek kregen.

Extra kosten
De hogere algemene heffing (110 euro, tegenover 79 euro in 2012) voor dit jaar was deels het gevolg van ‘extra kosten die verband houden met de overdracht van activiteiten en de afbouw van het HBD’, liet het bedrijfschap weten. Woordvoerder Hans Verweij zei afgelopen maart dat een heffing voor 2014 niet was uitgesloten.

Afbouw
Een nieuwe heffing komt er niet, is inmiddels zeker. Wel blijft er een HBD-bestuur aan om de administratieve en juridische afbouw in goede banen te leiden en om een vinger aan de pols te houden bij branche- en koepelorganisaties die bepaalde activiteiten overnemen. ‘Maar na 31 december staan er voor het HBD geen eigen activiteiten meer gepland’, laat Verweij vandaag weten. ‘Waarschijnlijk is het HBD op 1 januari 2015 ook formeel opgeheven.’