Twinkle | Digital Commerce

In naam des konings: dwangbevel

2017-11-08
180101

Gisteren heb ik de heffing voor het HBD betaald. Niet omdat die heffing terecht is, maar omdat een werknemer van Flanderijn me lastig bleef vallen. De bijkomende kosten lagen al hoger dan de heffing zelf en bovendien kost de kwestie me te veel negatieve energie.

Van de HBD-heffing moge duidelijk wezen dat ze niet deugt. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel wordt niet voor niets opgeheven.

Je kunt bezwaar maken tegen de heffing. Als dat wordt afgewezen, om wat voor (onterechte) reden dan ook, dien je binnen zes weken een rechtszaak aan te spannen. Daar valt geen winst mee te behalen, dus dat doet niemand. Helaas ook geen groep van ondernemers of een branchevereniging.

Dwangbevel
Als je niet betaalt krijg je een dwangbevel, zonder tussenkomst van een rechter waarmee je misschien alsnog je gelijk had kunnen halen over de onredelijkheid van de heffing. Het HBD is namelijk (semi)overheid en bij wet gemachtigd om dit zonder rechter te doen.

Ik ben/was in de veronderstelling dat voor een dwangbevel zonder tussenkomst van een rechter de juiste procedure gevolgd moet zijn. En het HBD heeft niet binnen de wettelijke termijn uitspraak gedaan over mijn bezwaar. Bovendien had ik over voorgaande jaren waarin ik bezwaar gemaakt had tegen een onjuiste (mode)toeslag, geen uitspraken gehad. Voor 2011 bijvoorbeeld heb ik anderhalf jaar na dato alleen een aangepaste factuur ontvangen.

Ik heb deze overschrijding van de wettelijke beslistermijn dan ook meer dan tien keer schriftelijk opgevoerd richting de deurwaarder. Doch vorige week vertelde een advocaat mij het volgende: ‘Termijnen voor een bestuursorgaan als het HBD zijn niet fataal, anders dan termijnen voor burgers. Die zijn wel fataal; indien u één dag te laat bent met uw bezwaarschrift, gaat ‘ie de prullenmand in.’

Naja, sommige dingen zijn nu eenmaal niet rechtvaardig, daar heb ik me maar bij neer te leggen. Ik verwijt Flanderijn dat het incassobureau me daar in 11 mailberichten, 1 mail-chatsessie (vanwege telefoonstoring) en 4 brieven niet gewoon op heeft gewezen. Ik had ingecalculeerd dat er een grote kans was dat ik een dwangbevel zou krijgen en dat de heffing dan met extra kosten via beslag op mijn rekening geïncasseerd zou worden. Maar op deze lange hinderlijke incassoprocedure, inclusief onheuse bejegeningen aan mijn adres (meer daarover hier), had ik niet gerekend.

Onrechtmatig
In mijn ogen is het dwangbevel onrechtmatig en had ik niet hoeven te betalen. De heffing op zichzelf is onterecht, er staan incassokosten op het dwangbevel waartegen ik bezwaar heb gemaakt en de voorafgaande incassoprocedure is onnodig hinderlijk en lang geweest.

Desalniettemin heb ik betaald. Omdat kosten voor beslaglegging meegevorderd gaan worden. Omdat ik er geen tijd meer aan wil verspillen. Omdat ik visioenen kreeg van een tandarts met een opgelopen schuld van 44.000 euro, omdat hij weigerde gratis mee te werken aan een arbeidsintensief onderzoek naar kosten. Omdat mijn laatste medestrijder betaald heeft (een ex-webwinkelier die aangeslagen werd voor de jaren dat ze al uitgeschreven was bij de KvK). Omdat het HBD weliswaar wordt opgeheven eind dit jaar, maar het vermogen (en dus alle openstaande vorderingen) ondergebracht worden in een stichting en deze zaak dus niet uit zichzelf vervalt.

De nationale ombudsman wil de zaak niet in behandeling nemen; een klacht over Flanderijn moest ik neerleggen bij het HBD. Heeft iemand nog een advies over hoe ik het geld terug kan krijgen, zonder rechtszaak en liefst met nog wat schadevergoeding?
 
Principes
Al je bij het lezen van het bovenstaande denkt dat het hele traject tijd- en geldverspilling is geweest, heeft gelijk. Maar zo heel soms gaan principes voor. Een HBD dat jaar in jaar uit onterechte heffingen via dwangbevelen int, zich niet aan wettelijke termijnen houdt, niet reageert op rechtmatige dwangsommen, een meldpunt oneerlijke concurrentie tegen webwinkels financiert, et cetera, moet toch aangepakt worden?
 
Een langere versie van deze bijdrage verscheen op Kijkenietkope.nl.