Twinkle | Digital Commerce

Cookiewet: grote gevolgen voor webanalytics

2017-05-27
180101

Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven zich (nog) niet aan de cookiewet houden. Een gevaarlijke situatie; de impact van deze wet op de bestaande webanalyse is namelijk enorm. Ga er niet zomaar vanuit dat het wel weer overwaait, maar bereid u goed voor.

Tekst: Egan van Doorn


Wat gebeurt er als u de cookiewet naleeft? Een praktijkvoorbeeld bij een A-merk verzekeraar. Hier is volgens de nieuwe regelgeving boven in de pagina een melding geplaatst van één regel: ‘Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren.’ Zodra bezoekers hierop akkoord geven, wordt een eerste analytics-cookie geplaatst. Het resultaat: 95 procent van de bezoekers doet helemaal niets en negeert de melding (5 procent van de traffic wordt geregistreerd in analytics). Daarnaast bleek dat binnen de groep bezoekers die de cookies wel accepteren de ‘bestaande klanten’ ruim zijn oververtegenwoordigd. In het analyticspakket is er nu een enorm scheve verhouding in websitepopulatie en is de groep nieuwe potentiële klanten een blinde vlek. Het overgrote gedeelte van het online marketingbudget wordt overigens ingezet om juist deze groep te bereiken. Dat wordt een lastige rendementsanalyse.

De oplossing
Met een goede voorbereiding voorkomt u dat u van de een op de andere dag naar lege grafieken zit te staren.

  1. Richt alternatieve meetinstrumenten in die geen gebruikmaken van cookies. In dit geval is gekozen voor serverstatistieken.
  2. Leg de huidige analytics naast de server side stats en vergelijk. Bepaal de afwijking ten opzichte van de bestaande data. Bij het genoemde voorbeeld is er enkele weken ‘dubbel’ gemeten alvorens de cookietoestemming te implementeren.
  3. Denk goed na op wat voor manier u om toestemming gaat vragen. In het voorbeeld is gestart met een redelijk onopvallende regel die bezoekers dus blijkbaar negeren maar die geen enkele negatieve impact heeft op de conversie. Van hieruit wordt gekeken hoe de melding groter kan worden gemaakt om bezoekers meer te dwingen een keuze te maken.
  4. Zorg dat u de impact van de keuze nauwgezet monitort op basis van bounce rate en conversie. Het feit dat we graag gegevens willen verzamelen mag nooit in de weg van de conversie staan.

De cookiewet bestaat - al komt er wellicht een versoepeling op de huidige regelgeving - controles zullen volgen dus… you better be prepared. Veel organisaties zien het als een storm in een glas water, denken dat dit wel weer overwaait en daarom nog totaal niet bezig zijn met de aanleg van een noodaggregaat. Grote kans dat deze organisaties straks in het donker staan.

____________________

Webanalisten.nl
Het origineel van dit artikel is geschreven door  Egan van Doorn (senior consultant webanalytics en oprichter van de Analytics Agency ) voor het online analyse- en optimalisatieplaform Webanalisten.nl.
____________________

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 9-2012.