Twinkle | Digital Commerce

Online retailers loyaal aan logistiek dienstverleners

2017-05-27
355326
  • 1:36

Nederlandse online merchants zijn door de bank genomen tevreden over de logistieke partners (warehousing, fulfilment) waar ze mee werken. Ze blijven hun dan ook relatief lang trouw. Het zichtbaar maken van informatie wordt als de grootste uitdaging voor logistiek dienstverleners gezien.

Dat blijkt uit een enquête onder klanten van logistiek dienstverleners, opgezet door de eCommerce Foundation in samenwerking met Twinkle en de Hogeschool van Amsterdam. Namens de stichting presenteerde Jorij Abraham zojuist enkele resultaten op het congres Logistiek & E-commerce.

Van de 78 respondenten is een aanzienlijk deel al langer dan drie jaar klant bij het bedrijf dat ze beoordelen:NPS
De Net Promotor Score (NPS) van logistiek dienstverleners is met gemiddeld 25,6 heel behoorlijk en aanmerkelijk groter dan die van affiliatenetwerken en psp's in eerdere onderzoeken naar e-commerce leveranciers. Zeker klanten die al drie jaar of langer klant zijn bij een logistiek bedrijf, zijn erg tevreden. De NPS loopt bij deze groep op tot 45,2. 

Deelaspecten
In onderstaande tabel is de tevredenheid over logistiek dienstverleners op deelaspecten afgezet tegen de waarde die aan die aspecten wordt gehecht. Te zien is dat de verhouding tussen prijs en kwaliteit op beide assen het hoogst scoort:Uitdagingen
Gevraagd naar de uitdagingen van logistiek dienstverleners wezen de merchants uit het onderzoek allereerst op de ‘IT visability’, waaronder de beschikbaarheid van informatie over voorraden en track & trace data. Retourlogistiek geldt als de één na grootste uitdaging:Affiliatenetwerken en psp’s
In twee eerdere enquêtes van de eCommerce Foundation stonden achtereenvolgens affiliatenetwerken en payment service providers (psp’s) centraal. Twinkle en de eCommerce Foundation garanderen dat verstrekte gegevens steeds anoniem zullen worden behandeld en dat ze nooit worden doorgespeeld aan derde partijen. Alle participanten van een enquête krijgen het eindrapport per e-mail toegestuurd.

In een volgende editie van de papieren Twinkle vindt u meer informatie over het logistieke onderzoek.