Twinkle | Digital Commerce

Europese Commissie geeft vol gas met e-commerce

2017-11-11
180101
 • 2:45

De Europese Commissie heeft vandaag 16 toezeggingen gedaan om de elektronische handel in Europa te bevorderen. De stappen moeten ervoor zorgen dat in 2015 twee keer zoveel producten en diensten online worden verhandeld.

Dat heeft de Europese Commissie zojuist bekend gemaakt. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie rekende uit dat burgers veel extra geld kunnen besparen als ze meer online kopen, ongeacht of dat nu in hun eigen of een andere lidstaat is. Uit het persbericht: ‘De Europese Commissie heeft echter vastgesteld dat tal van problemen consumenten en ondernemingen ervan weerhouden voluit voor online diensten te gaan: de toepasselijke regels zijn vaak onbekend of onduidelijk, de aanbiedingen zijn niet transparant en moeilijk vergelijkbaar, en de betalingen en leveringsmethoden zijn veelal duur en onaangepast.’

‘Moeilijke tijden’
Neelie Kroes (eerder Twinkle-interview), Eurocommissaris van Digitale Agenda, gaf met twee commissiegenoten haar fiat voor het actieplan. Ze verklaren gedrieën: ‘In het licht van de moeilijke tijden die Europa momenteel doormaakt, moeten alle bronnen van extra groei en arbeidsplaatsen zo snel mogelijk worden aangeboord. Het actieplan dat wij vandaag presenteren, zal burgers en ondernemingen dan ook nieuwe mogelijkheden bieden en voor de groei en de banen zorgen die Europa zo hard nodig heeft.’

De 16 stappen
De Europese Commissie zal, samengevat:

 1. Ervoor zorgen dat eerder aangenomen regels op correcte wijze door de lidstaten worden geïmplementeerd (zie ook onderaan dit artikel)
 2. Verzekeren dat snel een ambitieuze Europese strategie voor intellectueel eigendom wordt geïmplementeerd
 3. Er op toezien dat regels over selectieve distributie rigoureus worden nageleefd
 4. Online verkopers beter wijzen op hun rechten, plichten en kansen
 5. In samenwerking met belanghebbenden gedragscodes en richtlijnen voor elektronische handel ontwikkelen
 6. Het Consumer Protection Cooperation (CPP) netwerk actief stimuleren
 7. Een 'European Consumer Agenda' creëren, met strategieën en initiatieven die klanten in het centrum van de markt moeten plaatsen
 8. Een Europees actieplan over online gokken presenteren, dat moet leiden tot een legale markt
 9. Adequate bescherming bieden aan mensen die medicijnen kopen online
 10. Een plan ontwikkelen om online en mobiele betalingen te harmoniseren binnen de Unie
 11. Een consultatie starten om inzicht te krijgen in de problemen bij pakketbezorging over de grens
 12. Het initiatief nemen tot nieuwe procedures op het gebied van klachtenafhandeling
 13. Een strategie voorstellen om de internetveiligheid beter te beschermen
 14. De ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatiestructuren (zoals de aanleg van breedband) te versterken en te faciliteren
 15. Een brede strategie op cloud computing ontwikkelen
 16. Een visie ontwikkelen op spectrum-sharing.

Een aantal stappen komt overeen met de aanbevelingen die de Europese Unie afgelopen zomer deed om cross border e-commerce te bevorderen. Een voorlopige versie van het actieplan vindt u hier in pdf.

Verdubbeling
Concreet doel van de Europese Commissie is het aandeel van internet in de detailhandelsverkopen (op dit moment 3,4 procent) en dat van de interneteconomie in het 'Europese bbp' (nu minder dan 3 procent) te verdubbelen. Tegen 2015 zouden de online handel en -dienstverlening in sommige lidstaten (de Commissie noemt Frankrijk, Duitsland, het Verenigd koninkrijk en Zweden) meer dan 20 procent van de groei en de nettobanenschepping voor hun rekening moeten kunnen nemen .

Nieuwe regels voor webwinkeliers
Afgelopen zomer nam het Europarlement nieuwe regels aan waar alle Europese webwinkeliers zich vanaf volgend jaar aan dienen te houden. De regels moeten bedrijven een gelijk speelveld en consumenten een transparant aanbod opleveren. Webshoppers in alle lidstaten van de Unie krijgen straks bijvoorbeeld 14 kalenderdagen de tijd om aankopen te herroepen én 14 dagen de tijd om een product na de herroeping terug te zenden naar de verkoper.