Twinkle | Digital Commerce

'Digitalisering vraagt om nieuw leiderschap'

2017-05-27
180102
  • 2:17

Iedereen heeft een talent, maar niemand gebruikt het ten volle. Het is de rol van het management om mensen het beste uit zichzelf te laten halen om het totaalresultaat van de organisatie te verbeteren. Dat is de boodschap in het onlangs verschenen boek van Kees Gabriëls.

Tekst: Mark Verduijn

Met deze visie geeft hij tijdens de Thuiswinkel Update een workshop over het managen van grote veranderingen in e-commerce organisaties.

Internet heeft alles veranderd: de politiek, de vakbonden, de kerken. En ook de bedrijfsvoering van organisaties, zo is de overtuiging van Gabriëls. Als CEO van Neckermann.com maakte hij dat van dichtbij mee. ‘In de jaren negentig was de thuiswinkelbranche overzichtelijk met drie bepalende spelers: Wehkamp, Neckermann en Otto. Het planningsproces kwam vooral neer op het bijstellen van de campagne van het jaar ervoor. We hadden ruim de tijd om de collectie voor te bereiden: anderhalf jaar’, aldus Gabriëls in zijn boek ‘De Talentmanager’. ‘Internet en digitalisering betekende een dramatische verlaging van de communicatiekosten. We communiceren met steeds meer mensen over steeds grotere afstanden, qua vormgeving rijker en interactiever. Door de snelle ontwikkeling van communicatiemogelijkheden transformeren gehele markten in mum van tijd.’

Volgens Gabriëls - die ondernemers, directies en raden van bestuur begeleidt - vraagt deze tijd om nieuw leiderschap. Daarbij gaat het niet meer om het overzien en controleren van de organisatie, maar om ervoor te zorgen dat mensen hun talenten ontdekken, benutten en ontwikkelen ten gunste van de organisatie. Hij noemt dat inspirerend leiderschap.

Eigenaarschap
Inspirerende leiders hebben 24 instrumenten om het talent van mensen te prikkelen, zegt Gabriëls. ‘Mijn persoonlijke favoriet is het organogram, de organisatievorm. Een sleutelbegrip daarbij is het eigenaarschap. Met name in grote organisaties is eigenaarschap vaak een diffuus begrip, wat leidt tot gedeelde verantwoordelijkheid. Zo hebben e-commerce bedrijven superspecialisten voor SEO, e-mailmarketing en social media. Deze specialisten mogen niet het gevoel hebben dat ze hun eigen toko runnen, zonder dan ook resultaatverantwoordelijk te zijn. Liever nog stellen zij zich dienstbaar op aan de category of business line manager die verantwoordelijk is voor de prestaties van bijvoorbeeld damesmode.’

Voor kleine webwinkels geldt een andere invulling van het begrip eigenaarschap. ‘Kleinere bedrijven kennen vaak twee of meerdere oprichters die gezamenlijk besluiten willen nemen. Hoewel alle oprichters gelijkwaardig zijn, zijn ze niet allen gelijk. Eén van hen is de geestelijk eigenaar van het bedrijf, degene met het oorspronkelijke idee. Deze geestelijk eigenaar en niet de medeoprichters, is de aangewezen persoon om als puntje bij paaltje komt knopen door te hakken. Hij of zij is de leider die de kracht van het oorspronkelijke idee kan bewaken en daarbij anderen kan inspireren hun talent daarvoor in te zetten.’

Mark Verduijn publiceert in vakbladen over e-commerce en internetmarketing. Daarnaast is hij online conversie copywriter.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 8-2011.