Twinkle | Digital Commerce

wijnverkoop op afstand

2017-11-11
180101
  • 1:44

Met afgrijzen werd er gereageerd op mijn eerdere blog-posting, over het fiscale monster van de online-wijnverkoop. Maar er werd ook schouderophalend gereageerd, door online-wijnretailers: 'Hoe kan de Belgische, Deense, Estse, of Oostenrijkse fiscus mij nou komen controleren?' Nou, ze komen hoor!

In mei en juni hebben wij de fiscus over de vloer gehad voor een btw audit. Ik heb hem uitgelegd dat er geen juridische grond is btw te innen die in rekening gebracht is voor wijnverkopen op afstand aan consumenten uit andere EU lidstaten. De Nederlandse fiscus bleek hier niet van de op de hoogte te zijn en na raadpleging van de Europese regelgeving rondom de afstandverkoop van accijnsgoederen, heeft de Nederlandse fiscus ingezien dat er inderdaad geen juridische basis is de geheven btw in rekening te brengen. Echter, de ondernemer moet wel aan kunnen tonen dat de accijnsgoederen afgeleverd zijn in een andere lidstaat.

Dit zegt het Europese Belastingrecht erover: (Uit: Copendium van het Europese belastingrecht W.A. Vermeend en H.A. Kogels)

'Als de leverancier het vervoer van de accijnsgoederen naar een particulier in een andere lidstaat verzorgt, verricht de leverancier een afstandverkoop in de lidstaat van aankomst. Het doet er in dit geval niet toe of hij de drempel voor afstandverkopen heeft overschreden of dat hij een kleine ondernemer is die als zodanig in zijn eigen lidstaat is vrijgesteld. De leverancier die zo’n afstandverkoop verricht, wordt omzetbelasting en accijns verschuldigd in de lidstaat van aankomst van het vervoer van de accijnsgoederen.'

Dit betekent dus dat er een juridische basis is voor buitenlandse ministeries vanFinancien om de btw te vorderen over afstandsverkopen van wijn naar andere lidstaten!

Dat men het nog meent ook, werd duidelijk toen een Nederlandse online-wijnretailer vorige week door de Belgische belastingdienst werd gesommeerd openheid van zaken te geven met betrekking tot het in rekening brengen van btw aan Belgische consumenten en de afdracht van deze btw.

Getuige hiervan is de volgende brief.

Dat wordt dus vanaf 1 januari 2011 voor 27 landen btw aangifte doen. Niet-leveren is geen optie, want dat is ook al tegen de wet…

Succes online-wijnretailers!