Twinkle | Digital Commerce

Hoogste boete voor sms-aanbieder

2017-05-26
180101
  • 1:03

Stel, u heeft een webwinkel in mobiele telefoons en u wilt ook een verzekering voor diefstal aanbieden. U vindt een verzekeraar en fungeert als bemiddelaar tussen de klant en de betreffende verzekeraar. Heeft u hiervoor een vergunning nodig?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt dat iedere financiële dienstverlener een vergunning moet hebben, maar er zijn uitzonderingen. Een vergunning is niet nodig indien:

* u alleen in algemene zin hoeft te weten waar de verzekering om gaat ('tegen diefstal van uw telefoon') en het geen levensverzekering is of aansprakelijkheidsrisico’s dekt;

* u een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebt dan bemiddelen in verzekeringen (in dit geval het verkopen van mobiele telefoons);

* als het een verzekering betreft die een aanvulling is op een door de winkel geleverd product (de telefoons);

* de jaarlijkse premie niet hoger is dan 500 euro en de volledige looptijd van de verzekering, met inbegrip van eventuele verlengingen, niet langer is dan een periode van vijf jaar.

De meeste webwinkels die verzekeringen 'erbij' verkopen zullen waarschijnlijk wel aan deze eisen voldoen. Maar let toch altijd op de kleine lettertjes van het verzekeringsproduct dat u verkoopt.