Twinkle | Digital Commerce

Onredelijk bezwarende voorwaarden

2017-11-11
390390
  • 2:24

Sommige webwinkels hanteren eenzijdige bepalingen in hun algemene voorwaarden.Ter bescherming van de wederpartij (consumenten en bedrijven) biedt de wet de mogelijkheid om onredelijk bezwarende voorwaarden, ongeldig te laten verklaren. Of een voorwaarde ‘onredelijk bezwarend’ is, is in het algemeen lastig te zeggen. Dat hangt altijd af van de situatie.

Tekst: Steven Ras

De wetgever heeft consumenten in het bijzonder willen helpen met een grijze en een zwarte lijst. De zwarte lijst bevat voorwaarden die altijd onredelijk bezwarend zijn. Een voorbeeld hiervan is de voorwaarde die ‘de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt de door de gebruiker toegezegde prestatie op te eisen’. Een voorwaarde in uw algemene voorwaarden die beoogt dat u zich kunt ontdoen van uw verplichtingen, bijvoorbeeld het leveren van een gekocht boek, is dus te allen tijde door de consument te vernietigen.

De grijze lijst bevat daarentegen voorwaarden die ‘vermoedelijk’ onredelijk bezwarend zijn, zoals een opzegtermijn van zes maanden of een onvoorwaardelijke uitsluiting van aansprakelijkheid. De bewijslast om aan te tonen dat deze bepalingen wel redelijk zijn, ligt dan bij u als gebruiker.

Voor overeenkomsten met bedrijven gelden deze lijsten in principe niet. U mag dus met een bedrijf afspreken dat een contract twee jaar duurt en u beperkt aansprakelijk bent voor schade. Toch kan een bedrijf soms deze lijsten gebruiken, zeker een kleine zelfstandige, om te betogen dat iemands algemene voorwaarden onredelijk voor hem zijn.

Vernietiging van algemene voorwaarden
Wederpartijen (consumenten en bedrijven) kunnen een rechter verzoeken om een bepaalde algemene voorwaarde, of de algemene voorwaarden als geheel, te vernietigen. Daarnaast kan een belangenorganisatie ook een dergelijk verzoek indienen. Een voorbeeld hiervan is de zaak HCC/Dell. In deze zaak vroeg de computervereniging HCC de rechter om een groot aantal voorwaarden in de algemene voorwaarden van computerverkoper Dell als onredelijk bezwarend aan te merken, en het gebruik van de voorwaarden te verbieden. De rechter oordeelde dat de beperking van het ontbindingsrecht van consumenten en de aansprakelijkheidsbeperking van Dell onredelijk bezwarend waren. Dell moest stoppen met het gebruik van die voorwaarden. Behalve vernietiging kan de rechter ook oordelen dat de rechterlijke uitspraak, op kosten van de gebruiker van de algemene voorwaarden, openbaar wordt gemaakt. De rechter bepaalt de wijze van openbaarmaking. In de zaak HCC/Dell werd Dell verplicht de uitspraak van de rechter te laten publiceren in een aantal grote landelijke dagbladen. Zo konden ook andere klanten van Dell lezen over de ongeldig verklaarde voorwaarden en die informatie gebruiken als ze bijvoorbeeld hun contract met Dell wilden beëindigen

____________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel uw vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 10-2009.

In Twinkle nummer 8 besprak Steven Ras algemene voorwaarden in relatie tot aansprakelijkhied. Mag je die beperken? U kunt het artikel hier lezen.