Twinkle | Digital Commerce

8 juridische valkuilen bij het starten van een webwinkel

2020-04-17
1000562
  • 7:27

Veel mensen starten zelf in de avonduren een eigen webwinkel. Dit is een leuke en praktische manier om wat bij te verdienen. Wat veel mensen vergeten, is dat er juridisch wat haken en ogen aan zitten. Je gaat namelijk zaken doen met consumenten én ook nog eens via internet verkopen. Daar gelden nogal wat regels voor. Wij zetten de 8 belangrijkste fouten die hier gemaakt worden op een rij.

Tekst: Diederick Cardon

Als je spullen verkoopt in een webshop val je onder de Wet Koop op Afstand. Maar daar houdt het niet mee op. De normale regels van het consumentenrecht en het burgerlijk wetboek gelden ook gewoon. Als je je niet houdt aan die regels, kun je achteraf niet zeggen ‘dat wist ik niet’. Een Nederlandse ondernemer wordt geacht de wet te kennen. En dat kan af en toe wat nare verrassingen opleveren.

Fout 1: vergeten te wijzen op het recht van ontbinding

Na het sluiten van een koopovereenkomst heeft de koper 14 dagen de tijd om de koop zonder opgave van reden te ontbinden. Je dient deze mogelijkheid als eigenaar van een webshop aan de consumenten van je webshop duidelijk kenbaar te maken. Je dient daarnaast een modelbrief voor de ontbinding van de overeenkomst mee te zenden. Als je dit niet doet wordt de termijn waarin een koper de koop zonder opgaaf van reden kan ontbinden opgerekt tot 12 maanden. Daar gaan je inkomsten! Als je in deze periode van 12 maanden alsnog aan je verplichting voldoet om dit mee te delen, gaan vanaf dan nog 14 dagen in waarin de consument de overeenkomst kosteloos kan ontbinden. Als de koopovereenkomst wordt ontbonden heb jij als webshop eigenaar vervolgens 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag, plus eventuele leveringskosten, te retourneren aan de consument. De consument moet de spullen natuurlijk ook naar jou terugsturen. Deze kosten komen ook voor rekening van jou als webshophouder, tenzij je in de koopovereenkomst of algemene voorwaarden hebt bedongen dat die voor rekening van de consument zijn. Op deze regels bestaan een aantal uitzonderingen, dus laat je goed adviseren voordat je te werk gaat.

Fout 2: koopovereenkomst niet bevestigen

Een koopovereenkomst komt normaal gesproken tot stand door een aanbod en een aanvaarding. In het geval van een webshop is het aanbod de online winkel met producten en de daarbij behorende prijzen. De aanvaarding is het koopproces dat je aanbiedt om tot een ‘kassabon’ te komen. Maar als verkoper via internet ben je er daarmee nog niet. Je moet het bestaan van de koopovereenkomst namelijk ook onderschrijven door middel van een bevestigingsmail. Daarin moet je bovendien een overzicht sturen van alle informatie aangaande de overeenkomst. Doe je dat niet, dan mag de consument de koop te allen tijde ontbinden. Je dient dan het volledige aankoopbedrag aan de consument terug te betalen en de consument dient het product aan jou te retourneren. Het risico van een goede aflevering van het product ligt bij jou als webshop eigenaar. Pas na ontvangst door de consument gaat de risico over op hem. Als je producten verkoopt die snel in waarde verminderen, kan dit een dure grap worden.

Fout 3: vergeten belangrijke informatie goed weer te geven

Als webwinkel dien je te allen tijde duidelijk te maken wie je bent, en waar je te vinden bent. Zo kunnen je klanten eenvoudig terugvinden met wie zij zaken doen. Dat doe je door de volgende informatie helder op je website weer te geven:

- Naam van je onderneming (zoals deze ingeschreven staat bij de KVK)
- Adres en contactgegevens
- KVK-nummer
- BTW nummer

Voordat een klant het bestelproces in gaat dien je bovendien belangrijke informatie over het product ondubbelzinnig naar voren te brengen. In de wet is namelijk verplicht dat een overeenkomst ‘bepaalbaar’ moet zijn. Oftewel, je moet duidelijk aangeven wat jij verkoopt, denk hierbij aan kenmerken van het product zoals de afmetingen en technische gegevens. Daarnaast moet duidelijk zijn wat de tegenprestatie hiervoor is. Bij een webshop moet dus de prijs vermeld worden, vermeerderd met BTW en eventuele andere kosten zoals de verzend- en administratiekosten. Als je deze informatie niet verschaft, geef jij de consument de gelegenheid om de koop te ontbinden (en eventueel zelfs schadevergoeding te vorderen).

Wees dus zorgvuldig bij het adverteren van jouw producten en prijzen. Stel je voor dat je omwille van een typefout in de prijs, een camera aanbiedt voor 3 euro in plaats van 300 euro. Er valt niet redelijkerwijze te verwachten dat deze prijs klopt. Omdat duidelijk is dat het hier gaat om een foutje, is deze webshop niet verplicht om alsnog de camera's voor de opgegeven prijs te leveren. Maak je echter een wat groter foutje, dan zal je hiertoe wel verplicht zijn. Kijk hier dus goed mee uit.

Fout 4: algemene voorwaarden niet verstrekken

Algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden over het afnemen van de dienst of de prestatie die je gebruikt in meerdere overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben dus niet te maken met de kern van jouw product of de dienst die je levert. Jouw algemene voorwaarden kunnen alleen van toepassing zijn als jouw klanten de kans hebben gekregen om de algemene voorwaarden te raadplegen. Veel ondernemers kiezen ervoor om deze bijvoorbeeld digitaal aan je klanten aanbieden voordat zij de aankoop bevestigen.

Maar stel, je hebt een klant met een specifieke wens die daarom per e-mail een bestelling bij jou doet in plaats van via je reguliere webshop. Let op dat je deze klant alsnog wijst op jouw algemene voorwaarden, door ze bijvoorbeeld per e-mail te vragen een bevestiging hiervan te sturen. Als jouw klant hier niet aan de algemene voorwaarden gebonden is, dan gelden in de plaats daarvan de regels uit het Burgerlijk Wetboek. In de wettelijke regels wordt de consument vooral beschermd, dit zal dus vaak in het nadeel van jou (als verkoper) zijn.

Fout 5: voor garantie doorverwijzen naar de fabriek

Als webshop eigenaar zou je het liefst willen dat je na een geslaagde verkoop van alles af bent. Er zit toch zoiets als fabrieksgarantie op de fietsjes die je verkoopt? Fout! De consument sluit een koopovereenkomst met jou. Als er iets niet deugt aan het product dat je levert dan mag de consument bij jou aankloppen. Jij dient het product dan te vervangen of te repareren. Het is dus onjuist om je klanten voor garantie door te verwijzen naar de fabriek!

Fout 6: de intellectuele eigendom over jouw webshop uit handen geven

Als startende webshop eigenaar bestaat er een grote kans dat je een specialist inschakelt om de website voor jou te bouwen. Een mooie website levert namelijk de meeste traffic op. Als je een webdeveloper aan het werk zet om een website voor jou te maken verkrijgt hij van rechtswege de intellectuele eigendom daarover (namelijk van de broncode). Dit voorkom je door een overeenkomst tot ontwikkeling van een website en tot overdracht van intellectueel eigendom aan te gaan met de developer. Zo stel je zeker dat de developer na het ontwikkelen van de website de eigendom daarvan aan jou dient over te dragen. Doe je dit niet, dan kom je in moeilijkheden als je bijvoorbeeld de website wilt aanpassen, je kan namelijk niet beschikken over de broncode waarin je aanpassingen maakt.

Fout 7: verwerking van persoonsgegevens

Volgens de aangescherpte AVG-wetgeving hebben alle ondernemingen een informatieplicht om klanten en bezoekers te vertellen wat je met hun achtergelaten gegevens doet. Het makkelijkste is om dit via een zogenaamd privacy statement te doen. Hierin neem je op welke gegevens je verwerkt met welk doel. Je mag deze gegevens niet plotseling voor een ander doel verwerken dan in de privacyverklaring vermeld staat. Daarnaast geef je aan hoe lang deze gegevens worden bewaard. Bijvoorbeeld: als een klant 3 jaar geen gebruik maakt van zijn account voor de webshop, wordt zijn account inclusief alle gegevens verwijderd. Als je gegevens wilt verstrekken aan derden, bijvoorbeeld omdat je gebruik maakt van Google Analytics, dient dit ook te worden vermeld in de privacy statement. Doe je dit niet, dan riskeer je boetes die kunnen oplopen tot wel 4 procent van je jaaromzet!

Fout 8: risico’s niet afdekken

Hoewel ondernemen vooral een erg leuk avontuur kan zijn, kan er natuurlijk veel mis gaan. Stel je verkoopt een kast waar een mankement aan zit waardoor iemand schade heeft. Hiervoor ben je als webshop eigenaar aansprakelijk voor de schade. Dus als de door jouw verkochte producten voor schade zorgen draai jij op voor de kosten. Deze worden niet gedekt door jouw particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor dien je een losse bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor af te sluiten. Daarnaast kun je je aansprakelijkheid beperken door het opstellen van algemene voorwaarden.

Het is bij oprichting een kleine investering om goede algemene voorwaarden op maat te laten opstellen, maar hier kan je later veel profijt van hebben. Hetzelfde geldt voor de maandelijkse premie voor een degelijke verzekering voor je bedrijf. Maar voor je aansprakelijkheid bij schade die jij of je producten veroorzaken bij andere personen of spullen is het verstandig een bedrijfsaansprakelijkheids¬verzekering af te sluiten. Overige belangrijke verzekeringen om te overwegen zijn rechtsbijstandverzekering, inventaris- en goederenverzekering en arbeidsongeschiktheids¬verzekering.

Denk bovendien goed na over de rechtsvorm waar je mee onderneemt. Veel ondernemers beginnen vanuit een eenmanszaak of VOF. Hierbij ben je echter ook in de privésfeer aansprakelijk voor het volledige bedrag van de schulden van je onderneming. In het ergste geval kunnen schuldeisers dus ook verhaal halen op jouw zuurverdiende spaargeld of jouw gezinswoning. Door een BV op te richten minimaliseer je jouw aansprakelijkheid: dan is de BV zelf aansprakelijk voor de schulden, in plaats van de aandeelhouder daarvan.

Let op!
Deze regels zijn opgesteld ter bescherming van consumenten. Dat betekent dat ze alleen gelden voor consumenten in hun verhouding tot u als verkoper. Een partij die zelf professioneel handelt kan zich hier niet op beroepen.

Diederick Cardon is Hoofd Juridische Zaken bij Firm24. Op Firm24 kunnen klanten 100 procent online een BV oprichten en terecht voor al hun andere vragen omtrent ondernemen.