Twinkle | Digital Commerce

EU laat meer ruimte voor selectieve distributie

2017-05-27
170130
  • [nieuws]
  • 2:05

Het gelobby van luxemerken bij de Europese Commisse lijkt succes te hebben gehad. In het concept voor de aanpassing van een Europese verordening krijgen fabrikanten meer ruimte voor controle over hun verkoopkanalen.

Het gaat allemaal om de voorgestelde herziening van mededingingsregels voor de distributiesector, waaropbelanghebbende derden tot 28 september aanstaande hun reactie kunnen geven.

Meer specifiek gaat het over de zogenoemde groepsvrijstellingsverordening, die in het jaar 2000 inging en op 13 mei 2010 verstrijkt.Hetconcept van de aangapaste verordening vindt u hier.

E-commerce
In eentoelichtingschrijft de Commissie dat dehuidige regelgeving 'niet fundamenteel' hoeft te worden gewijzigd, maar dat zewel aanpassing behoeft als gevolg van de groei van e-commerce.

De Comissie wil tegengaan dat handelaars op onbillijke wijze voordeel halen uit de marketing en merkpromotie van anderen en schrijft: Daarom stelt de Commissie voor in het kader van de online-verkoop een duidelijk onderscheid te maken tussen verkoop als gevolg van actieve marketing en verkoop als gevolg van het initiatief van de consument (d.w.z. tussen actieve en passieve verkoop).

Fysieke vestiging
In de voorgestelde nieuwe verordening krijgen leveranciers meer ruimte om eisen te stellen aan partijen die hun producten verkopen. Zo kunnen ze onder voorwaarden verlangen dat online-retailers op zijn minst n fysieke vestiging hebben. Daar staat tegenover dat fabrikanten niet kunnen verhinderen dat producten online worden verkocht als ze zelf geen distributiesysteem hebben opgetuigd in een land.

Selectieve distributie
Tegen persbureau Bloomberg zegt Jacques Lafitte, die in Europa als lobbyist optrad voor een aantal luxemerken, dat zijn inspanningen succes hebben gehad: De Commissie heeft zich bezonnen (na de circulatie van eerdere drafts, red.) op 99 procent van de kwesties. Als ze consistent is, verzekert ze dater geen achterdeur meer is die de selectieve distributie ondermijnt, maar daar kunnen we vooralsnog niet vanuit gaan.

Karl Lagerfeld
Dat neemt niet weg dat fabrikanten met de voorgestelde wijziging meer te zeggen krijgen over wie hun producten verkoopt. Hun pleidooi voor selectievere distributielijkt een gewillig oor te hebben gevonden bij eurocommissaris Neelie Kroes. Behalve de bekende modeontwerper Karl Lagerfeld (namens Chanel) schoven ook vertegenwoordigers van LVMH Louis Vuitton Mot Hennesy en Compagnie Financire Richemont in de eerste helft van dit jaar bij haar aan.

Handtekeningenactie
De toorn van deze en andere fabrikanten richt zich vaak op eBay, dat de verkoop van nepartikelen zou bevorderen. De online-handelsplaats vindt dat de merken dit als een gelegenheidsargument gebruiken en organiseerde onlangs eenhandtekeningactieom de vrijheidsbeperkende praktijken van fabrikanten een halt toe te re roepen.

Illegale prijsafspraken
Thuiswinkel.org, dat onlangs teleurgesteldreageerdeop de uitkomst van een NMa-verkenning naar illegale prijsafspraken, heeft nog geen standpunt ingenomen over de voorgestelde wijziging van de EU-verordening.