Twinkle | Digital Commerce

Van achter naar voor met uw blik op het eind

2017-05-26
  • 2:14

De bezoekers die interesse hebben om iets bij u te kopen, moet u zover zien te krijgen dat ze ook daadwerkelijk bestellen. Zorg er daarom voor dat zij geen drempels tegenkomen in het aankooptraject.

Tekst: Ton Wesseling 

Wilt u uw website optimaliseren voor meer rendement, dan moet u zich richten op usability en persuasion. Bij usability moet u ervoor zorgen dat de potentiële koper zich met alle gemak van de wereld, zonder na te denken, kan bewegen van oriëntatie tot aankoop. Bij persuasion is het uw taak om elk type bezoeker op het juiste moment de juiste informatie te geven waardoor hij gemotiveerd blijft om de volgende stap in het aankooptraject te voltooien. In beide gevallen is het verstandig om elke stap binnen het aankoopproces te testen. Met MVT-software - MVT: 'multivariatie testen' - kunt u onderzoeken welke variaties in welke groepen bezoekers tot de meeste conversie leiden.

Optimalisatieslag usability
Begin met het optimaliseren van de usability. Zorg ervoor dat alle gebruiksdrempels verdwijnen die de bezoeker tijdens het aankooptraject kan tegenkomen. Ontwerp daartoe voor elke stap in het aankooptraject een test die puur gebaseerd is op usability (pas dus geen marketingtechnieken toe), en werk ernaar toe dat zoveel mogelijk bezoekers naar de volgende stap kunnen komen. Doe dat voor elke stap opnieuw, zodat u met usability het maximaal aantal klanten binnenhaalt.

Optimalisatieslag persuasion
Persuasion heeft alles te maken met het vertellen van een goed verkoopverhaal. Wat wil de bezoeker op de betreffende stap in het aankooptraject horen zodat hij die stap ook echt kan maken? Hoofddoel is daarbij niet om een maximaal bezoek naar de volgende stap te krijgen, maar naar de eindstap, de eindconversie. Daarom optimaliseert u van achteren naar voren, beginnend bij de eindstap en eindigend bij de beginstap, zonder het conversie-eindpunt uit het oog te verliezen. Want als u niet weet wat men aan het einde wil horen, dan kunt u uw beginverhaal daar niet op afstemmen!

Als eerste optimaliseert u de allerlaatste stap in het aankoopproces. Hoe overtuigt u de bezoekers die tot daar zijn gekomen om daadwerkelijk de laatste stap te maken? Zodra deze stap geoptimaliseerd is, gaat u een stap terug. Hoe zorgt u ervoor dat de bezoekers die tot nu toe afhaakten nu niet meer afhaken, én dat ze niet alleen tot de volgende stap komen, maar ook de eindstap goed doorkomen? Enzovoort.

Continu proces
Zodra alle stappen in het aankoopproces ook op persuasion zijn geoptimaliseerd, kunt u weer van voren af aan beginnen. U bent een half jaar tot een jaar verder. Er zijn weer nieuwe technieken op de markt en de usability vraagt om verbetering!


Webanalisten.nl
Het origineel van dit artikel is geschreven door Ton Wesseling (OrangeValley) voor conversieoptimalisatiewebsite Webanalisten.nl, en herschreven voor Twinkle.
Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 04-2009.