Twinkle | Digital Commerce

NMa vraagt webwinkeliers naar prijsdiscriminatie

2017-11-08
175131
  • 1:16

Omdat een eerdere oproep van de NMa te weinig concreet bewijs heeft opgeleverd, vraagt de mededingingsautoriteit webwinkeliers nu zelf naar prijsdiscriminatie door hun leveranciers.

De Nma stuurde begin oktober vragenlijsten naar circa honderd webwinkeliers die witgoed of horloges verkopen. Volgens woordvoerster Barbara van der Rest van de NMa gaven binnengekomen klachten aanleiding eerst die branches onder de loep te nemen.

Hogere inkoopprijzen

Uit een enquête van de branchevereniging Thuiswinkel.org bleek eerder dit jaar dat een derde van de webwinkeliers hogere inkoopprijzen moet betalen dan 'gewone' winkeliers, omdat ze anders onder de prijs van de gewone winkels kunnen verkopen.

'Best wat respons'

Omdat behalve webwinkeliers ook consumenten hier de dupe van zijn, verzocht de NMa webwinkeliers met prijsdiscriminatie te maken hebben zich te melden. 'Daar is best wat respons op gekomen', aldus Van der Rest, 'maar het bleef bij signalen. Er was te weinig bewijsmateriaal, contracten bijvoorbeeld, die we ook aan een rechter zouden kunnen voorleggen.'

Verhoudingen

De enquête moet in beeld brengen hoe de verhoudingen in de onderzochte branches liggen en welke mededingingsrisico's er spelen. Vervolgens stelt de NMa een zogenoemd visiedocument op, dat naar verwachting medio 2009 verschijnt. Van der Rest: 'Dan weet iederen hoe de NMa naar de markt kijkt.'

Onderzoek

Of de binnenkomende vragenlijsten ook tot onderzoek naar individuele fabrikanten en importeurs zullen leiden, kan Van der Rest niet zeggen: 'De NMa kondigt onderzoeken nooit van tevoren aan. Anders zouden betrokken partijen hun gedrag daar bij voorbaat op aan kunnen passen.' Ook over het aantal ingevulde enquêtes tot nu toe zegt Van der Rest geen uitspraken te kunnen doen.