Twinkle | Digital Commerce

'Verdienen komt voor verdelen'

2023-10-19
1120630
  • [nieuws]
  • 1:14

Halverwege september presenteerde het demissionaire kabinet Rutte IV haar rijksbegroting voor 2024. Hoewel het gevallen kabinet alleen op de winkel past, kampt ons land met grote uitdagingen die niet kunnen wachten op een nieuw kabinet.

Consumenten maken zich zorgen, hebben last van de inflatie en houden hun hand op de knip. En tegelijkertijd blijven ondernemingen kampen met een krapte op de arbeidsmarkt en toenemende kosten en regels. De overheid moet zich inzetten om ondernemen in Nederland aantrekkelijk te houden, een oproep die de koning ook deed in de Troonrede.

“De basis voor onze welvaart wordt iedere dag opnieuw gelegd door het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven [...]. Verdienen komt altijd vóór verdelen. Het zijn de ondernemers die zorgen voor de financiële mogelijkheden om de grote maatschappelijke kwesties te kunnen aanpakken. Het kabinet blijft streven naar een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat, met oog voor de problemen waar ondernemers mee kampen, zoals de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast blijft het kabinet werken aan versterking van onze innovatiekracht en concurrentiepositie, en aan een voorspelbaar en stabiel fiscaal beleid”, zei Koning Willem-Alexander.

“Ik ben heel blij dat de Troonrede specifiek inging op de uitdagingen van de ondernemers. Om de economie draaiende te houden, moeten we het Nederlandse bedrijfsleven gezond en aantrekkelijk houden. We delen de zorgen over inflatie en armoede, maar vragen de Tweede Kamer om oog te houden voor belangrijke thema’s van de toekomst als verduurzaming en innovatie, een twin-transitie die allesbepalend is om een duurzame toekomst mogelijk te maken. Brussel wacht niet. Deze onderwerpen vereisen een stimulerend innovatiebeleid van de overheid”, zegt Marlene ten Ham, algemeen directeur bij Thuiswinkel.org.

Lees hier verder over Prinsjesdag.