Twinkle | Digital Commerce

Onderzoek naar overtredingen bij maaltijd- en flitsbezorgers

2023-05-16
1000562
  • [nieuws]
  • 1:12

Maaltijd- en flitsbezorgers zijn met enige regelmaat te jong, werken langer dan toegestaan en krijgen te weinig betaald. Dat blijkt uit een grootschalige steekproef van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat afgelopen vrijdag plaatsvond.

In de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Breda, Maastricht, Haarlem, Almere en Tiel werden meer dan 350 maaltijdbezorgers en bedrijven in de maaltijd- en flitsbezorging gecontroleerd. Bij deze controle kwamen meerdere overtredingen aan het licht. Zo werden er in meer dan twintig gevallen bezorgers aangetroffen die jonger bleken te zijn dan zestien jaar. Zij moesten gelijk hun werkzaamheden neerleggen van de Arbeidsinspectie. In drie gevallen werkten bezorgers regelmatig langer dan toegestaan. Denk hierbij aan teveel dagen achter elkaar of teveel uren na schooltijd. Ook waren enkele werkgevers in overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. Zij hadden bezorgers in dienst die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken omdat er geen tewerkstellingsvergunning aangevraagd was voor ze. Daarnaast bleek dat er in elf gevallen te weinig betaald werd of er sprake was van contante betaling.

De Inspectie heeft niet alleen gekeken naar misstanden wat betreft de bezorgers zelf, maar ook naar de veiligheid van de bedrijven. En daar is ook niet altijd alles op orde. Met onveilige situaties zoals nauwe gangpaden, geblokkeerde nooduitgangen en de kans om geraakt te worden door een zwaar artikel, kunnen de betrokken ondernemingen rekenen op een waarschuwing van de Arbeidsinspectie.