Twinkle | Digital Commerce

DMA vanaf 2 mei 2023 van toepassing

2023-05-03
1120630
  • 1:05

De Digital Markets Act (DMA) is een wet die de digitale markt eerlijker en concurrerender moet maken. De wet geldt voor grote onlineplatforms. Doel is dat grote onlineplatforms die voor een groot aantal gebruikers als poortwachter fungeren, deze positie niet kunnen misbruiken ten nadele van bedrijven die toegang tot die gebruikers willen krijgen. Op 1 november 2022 is de DMA in werking getreden. Met ingang van 2 mei 2023 zal de DMA ook daadwerkelijk van toepassing zijn.

Online platforms krijgen te maken met een stevig kader voor transparantie en duidelijke verantwoordelijkheden. De zogenaamde poortwachters zullen verkopers ook toegang moeten geven tot hun marketing- of advertentiegegevens. Dit zorgt voor meer transparantie voor gebruikers van die platformen. Ook legt het oneerlijke handelspraktijken en machtsmisbruik door poortwachters aan banden.

De regelgeving zal ervoor zorgen dat het mkb kan profiteren van een meer innovatief en competitief ondernemersklimaat. Het voorkomen van oneerlijke handelspraktijken door poortwachters zorgt ervoor dat ondernemers onder gunstigere voorwaarden hun producten of diensten via platforms kunnen aanbieden. Het wegnemen van de toegangsdrempels zorgt voor meer concurrentie, meer kansen en groeimogelijkheden voor kleine ondernemers.

Impact van de DMA

De nieuwe regels voor poortwachters bevatten:

  • beperkingen op het combineren van persoonlijke gegevens uit verschillende bronnen;
  • verplichtingen om gebruikers toe te staan apps van platforms van derden te installeren;
  • verbodsbepalingen voor het bundelen van diensten;
  • een verbod op voorkeursbehandelingen voor eigen producten en diensten.

Meer lezen over de DMA?