Twinkle | Digital Commerce

Amsterdam weert flitsbezorgers uit woonwijken

2022-05-18
1000562
  • [nieuws]
  • 1:15

De gemeente Amsterdam gaat flitsbezorgers verbieden om hun darkstores nog in woonwijken te plaatsen. Volgens de gemeente geven de huidige vestigingen veel overlast en zijn daarom nieuwe stappen nodig.

De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het plan (PDF). Maar als dit wordt gedaan, dan mogen flitsbezorgers in de regel alleen nog op bedrijventerreinen nieuwe dark stores openen. Maar ook daar moet worden voldaan aan eisen voor onder andere ‘representativiteit, het voorkomen van overlast en de verkeersveiligheid’. In woonwijken en gemengde wijken mogen uitsluitend nog nieuw dark stores komen als de leefbaarheid in de buurt niet achteruit gaat.

Dat laatste klinkt voor de flitsbezorgers nog wel enigszins hoopvol, maar wethouder Van Doorninck van Ruimtelijke Ordening laat weten dat er nog veel moet gebeuren, voordat er weer nieuwe dark stores in woonwijken mogen komen. ‘De klachten en overlast die er nu al zijn, laten zien dat in woonwijken deze vestigingen niet of nauwelijks te combineren zijn met een leefbare wijk.’

De volgende stap is dat er een zogeheten ‘paraplubestemmingsplan’ wordt opgesteld, tot die tijd kunnen geen nieuwe vestigingen worden geopend.

Begin dit jaar maakte de gemeente al bekend de komst van nieuwe dark stores te bevriezen, zodat een specifiek plan kan worden gemaakt voor de komst van de dark stores. Sindsdien liet de gemeente verschillende flitsbezorgers per brief al weten dat zij enkele dark stores moesten sluiten. Onlangs besloot de voorzieningsrechter nog dat een vestiging van Zapp in stadsdeel West de deuren moest sluiten.