Twinkle | Digital Commerce

Europese Commissie wil online retailers verantwoordelijk maken voor productveiligheid

2021-07-01
1000562
  • [nieuws]
  • 1:13

De Europese Commissie wil meer verantwoordelijkheid leggen bij online retailers op het gebied van productveiligheid en consumentenkrediet. De Commissie wil bestaande richtlijnen actualiseren naar ‘een wereld die door de digitalisering en de COVID-19-pandemie grondig is veranderd.’

Dat blijkt uit een voorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert voor een herziening van twee reeksen EU-voorschriften. Het gaat om de richtlijn inzake algemene productveiligheid en de richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten. De huidige richtlijn inzake algemene productveiligheid stamt uit 2001 en garandeert dat er op de interne markt van de EU alleen veilige producten worden verkocht. Volgens de Commissie circuleren er echter nog steeds te veel onveilige producten op de EU-markt, waardoor er een ongelijk speelveld voor bedrijven ontstaat en de samenleving en de consument met hoge kosten worden geconfronteerd. De nieuwe verordening moet online marktplaatsen ertoe dwingen om te zorgen dat gevaarlijke producten niet bij consumenten terechtkomen.

Ook de richtlijn inzake kredietovereenkomsten uit 2008 is volgens de Commissie ingehaald door de snelle digitalisering van de samenleving. In de herziene versie is opgenomen dat informatie over kredieten op een duidelijke manier moet worden gepresenteerd en aangepast moet zijn aan digitale apparaten, zodat de consument begrijpt waartoe hij zich verbindt. Daarnaast zal de richtlijn de regels verbeteren aan de hand waarvan de kredietwaardigheid wordt beoordeeld.

De voorstellen van de Commissie zullen nu door de Raad en het Parlement worden besproken.