Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel: ‘Bereid je voor op nieuwe btw-regels grensoverschrijdende leveringen’

2021-01-14
1000562
  • 1:45

Thuiswinkel.org roept webwinkeliers op om zich alvast voor te bereiden op de nieuwe btw-regels die vanaf 1 juli 2021 gelden voor grensoverschrijdende leveringen naar andere EU-landen.

Per 1 juli vervalt de omzetdrempel voor btw-heffingen bij grensoverschrijdende leveringen. Vanaf dat moment zullen e-commerceleveringen aan particulieren altijd belast zijn met de btw van het land van aankomst. Er is wel een uitzondering voor ondernemers die jaarlijks voor minder dan 10.000 euro leveren aan het buienland. Zij kunnen via Nederlandse btw blijven factureren.

Omzetdrempel

Momenteel is het zo dat bedrijven die vanuit Nederland goederen leveren aan particulieren en zorg dragen voor de aflevering in een ander EU-land, de levering in beginsel wordt belast met de Nederlandse btw van 21 of 9 procent. Wanneer je bedrijf in een kalenderjaar een bepaalde omzetdrempel overschrijdt, wordt er btw gerekend in het land van aankomst. Duitsland heeft bijvoorbeeld een omzetdrempel van 100.000 euro, en België 35.000 euro.

Boete

Wanneer je dus bestellingen levert die in totaal boven die drempel uitkomen, moet je een Belgisch btw-nummer aanvragen en periodiek btw-aangiften indienen bij de Belgische Belastingdienst. Op dit moment doet de Belgische Belastingdienst meer onderzoek naar Nederlandse bedrijven die in België leveren. Als blijkt dat de drempel is overschreden, zal de Belgische Belastingdienst de verschuldigde btw naheffen, inclusief een boete van 20 procent en rente van meer dan 9 procent.

Vrijwillig

Thuiswinkel.org roept webwinkeliers op om vrijwillig te verbeteren als je bedrijf geen Belgische btw heeft betaald, maar de drempel wel in een kalenderjaar is overschreden. Bij een vrijwillige verbetering kan de Belgische btw alsnog zonder boete en rente worden betaald.

OSS-regeling

Per 1 juli 2021 veranderen de regels, dan vervalt de omzetdrempel. De buitenlandse btw kan dan worden betaald via de Nederlandse Belastingdienst, die het vervolgens doorgeeft aan de Belastingdienst van het betreffende land. Hiervoor moet een aparte btw-aangifte worden ingediend via de zogenoemde OSS-regeling. Het blijft ook mogelijk om de buitenlandse btw te betalen via een lokale btw-registratie.

Thuiswinkel.org adviseert om nu vast de gevolgen voor je bedrijf in kaart te brengen: ‘Je bedrijf moet bijvoorbeeld rekening houden met het toepasselijke btw-tarief in het land van aankomst en zich tijdig aanmelden voor het OSS-systeem.’