Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org bemiddelt tussen platforms en verkopers

2020-07-13
1000562
  • 1:16

Branchevereniging Thuiswinkel.org is een onafhankelijk bemiddelingsdienst begonnen om geschillen tussen online platforms en diens verkopers op te lossen.

Aanleiding daarvan is de inwerkingtreding van de Platform-to-business-verordening, kortweg P2B-verordering. Deze is op 12 juli ingegaan en verplicht (middel)grote platformen tot het inrichten van een intern klachtenafhandelingssysteem. Ook moeten zij twee of meer externe bemiddelaars aanstellen. Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org: ‘Als onafhankelijke belangenbehartiger voor de hele e-commercemarkt zien wij het als onze taak om als onpartijdige bemiddelaar te fungeren bij geschillen tussen platformen en de verkopers op die platformen.’

In de verordening staat ook dat platforms worden opgeroepen om een gedragscode te ontwikkelen. In samenwerking met koepelorganisatie Ecommerce Europe heeft de branchevereniging een dergelijke Code of Conduct opgesteld. Deze dient als basis voor de aangekondigde externe bemiddelingsdienst van Thuiswinkel.org.

Over de P2B-verordening

De P2B-verordening moet ervoor zorgen dat ondernemers beter beschermd worden bij het zakendoen op digitale platforms. Door de coronacrisis hebben meer aanbieders zich aangesloten op deze platforms. Voor hen kan het onduidelijk zijn wat precies de voorwaarden zijn om op zo’n platform te verkopen. Concreet houdt de verordening in dat platforms moeten zorgen dat algemene voorwaarden helder en eenvoudig te raadplegen zijn. Ook moeten de platforms duidelijk zijn over de volgorde van zoekresultaten. En als een ondernemers van een platform wordt verwijderd, moet deze duidelijk worden gemeld waarom dit gebeurt. Ook moeten platforms transparant zijn over de behandeling van eventuele eigen producten ten opzichte van de producten van aanbieders.

Eerder dit jaar lanceerde Thuiswinkel.org een speciale certificering voor verkopers op platforms en marktplaatsen.


Gerelateerde artikelen: