Twinkle | Digital Commerce

Kan blockchain waarde toevoegen voor retailers?

2020-03-05
1000562
  • 2:00

Blockchain was een hype, versneld door cryptomunten als Bitcoin. Blockchain zou de wereld zoals we die nu kennen compleet op zijn kop zetten. Maar wat is er nu echt gebeurd met blockchain en waar gaat het naartoe?

Wat is de invloed op retailers? De bluepaper van de expertgroep Blockchain Beyond the Hype van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow biedt verdieping op de laatste ontwikkelingen binnen blockchain, de invloed van blockchain op retailers, valkuilen en succesfactoren, en een aantal toekomstperspectieven.

Blockchain is een innovatieve techniek die een aanvulling kan vormen op internet en het mogelijk maakt dat partijen die elkaar niet kennen of (volledig) vertrouwen toch met elkaar zaken kunnen doen. Blockchaintechnieken pretenderen een vertrouwensprobleem op te lossen. Het open karakter van de blockchain zou bovendien kunnen bijdragen aan transparantie, controleerbaarheid en legitimiteit van allerlei maatschappelijke processen. Tevens zou blockchain veel vertrouwde tussenpartijen, zoals banken of notarissen, overbodig kunnen maken, en daarmee een grote efficiëntieslag mogelijk kunnen maken.

Waar zit de meerwaarde van blockchain?

Waar zit nu die specifieke blockchainmeerwaarde voor de retailbranche? In het ‘Building Value with Blockchain’-onderzoek van het World Economic Forum worden de volgende vier elementen als belangrijkste genoemd: traceerbaarheid, veiligheid, contractautomatisering en efficiëntieverbetering. De basisvoorwaarde voor succes is en blijft hierbij natuurlijk wel dat de middelen, producten of diensten digitaal te registreren zijn.

De belangrijkste waarden van blockchain voor retail zitten hem in de traceerbaarheid van producten in de supply chain, slimme contracten en het betalen zonder tussenpersonen. Het is nog onduidelijk welke plek blockchain binnen retail gaat innemen en waar er in de toekomst waarde toegevoegd kan worden. Om deze waarde überhaupt te kunnen realiseren, moet er goed gekeken worden naar problemen binnen retail en of de onderscheidende karaktereigenschappen van blockchain die op kunnen lossen.

Een succesvolle toepassing

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het succesvol toepassen van blockchain is als er een gebrek aan vertrouwen heerst tussen partijen. Het bijzondere is dat de retailers momenteel meer worden vertrouwd dan andere beroepsgroepen, zoals banken en verzekeraars. In die zin mogen retailers volgens de expertgroep, die onder leiding stond van Cognizant, dus eigenlijk trots zijn op het feit dat blockchain binnen dit gebied heel beperkt is.

Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. De expertgroepen publiceerden hun conclusies eind januari in de bundel 'The Future of the Journey'. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers gratis te downloaden. Samenvattingen daarvan vind je in ons dossier.