Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org broedt op e-commerce cao

2019-11-07
1000562
  • 1:48

Thuiswinkel.org meent dat huidige cao’s niet altijd aansluiten bij de omstandigheden waar de e-commerce branche mee te maken heeft. De branchevereniging onderzoekt daarom of een eigen cao nodig is.

Directeur Wijnand Jongen zegt in een interview op de site van Thuiswinkel.org dat de branchevereniging steeds meer vragen krijgt over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en -verhoudingen: cao-gerelateerde zaken. Veel leden van de vereniging weten niet precies aan welke voorwaarden en eisen ze moeten voldoen.

Jongen: 'Huidige cao’s zijn vaak niet sluitend voor de omstandigheden waar de e-commerce markt mee te maken heeft. Denk hierbij aan extra betalen voor werken in weekenden en avonduren en aan functies die niet beschreven staan in reguliere cao’s of die niet passen bij de e-commercepraktijk.'

Picnic en FNV

Hierdoor ontstaan problemen en conflicten zoals die tussen vakbond FNV en online super Picnic, waarover de rechter 3 december aanstaande uitspraak doet. Picnic vindt de supermarkt-cao niet passend en wil een eigen e-commerce cao. Branchevereniging INretail gaf in mei dit jaar aan niet te werken aan cao voor de e-commerce branche, maar wel bezig te zijn om in de cao voor non-food retailers, e-commerce functies duidelijker te omschrijven.

Vier scenario's

Thuiswinkel.org deed onderzoek onder de leden en op basis daarvan kwamen vier scenario's naar voren:

1. Niks doen.

2. Leden helpen met wat ze tot nu toe hebben geleerd, dus een klankbord zijn voor de leden, ze informeren over cao’s en waar nodig ter zijde staan of advies geven.

3. De verantwoordelijkheid oppakken door collega-branches te helpen om branchespecifieke cao’s aan te vullen met een e-commerce paragraaf.

4. Een eigen cao opstellen voor de e-commerce sector of samen met collega-branches werken aan een nieuwe, eigentijdse cao voor de hele retail.

Nieuw speelveld

Jongen geeft aan dat op dit moment nog geen enkel scenario de voorkeur heeft. 'Je moet begrijpen dat dit voor ons een nieuw speelveld is, en het opstellen van een nieuwe cao is vele malen ingewikkelder dan niets doen of leden simpelweg informeren. We zijn nu aan het ontdekken waar wij een bijdrage kunnen leveren.'

Thuiswinkel.org voert de komende tijd gesprekken met alle belanghebbenden (leden, stakeholders en het bestuur) en collega-brancheverenigingen en hoopt begin 2020 meer duidelijkheid te hebben.