Twinkle | Digital Commerce

‘Meer investeringen in platformen noodzakelijk’

2019-09-11
1000562
  • [nieuws]
  • 1:06

VNO-NCW en MKB Nederland pleiten in een nieuwe notie voor een beter investeringsklimaat voor (nieuwe) platformen. 'Nederland doet het nog relatief goed, maar moet wel versnellen.'

'De platformeconomie heeft schaduwkanten, maar biedt vooral ook grote kansen.' Dat is de kern van de visie die VNO-NCW en MKB Nederland samen met techbedrijven, platformgebruikers en ondernemers heeft ontwikkeld. Volgens de organisaties worden kansen nu onvoldoende benut, terwijl de ontwikkelingen snel gaan.

Slechts 2 procent van de marktwaarde

In de notitie 'De Platformeconomie, hoe laten we het werken?' (pdf) pleiten VNO-NCW en MKB Nederland onder meer voor een beter investeringsklimaat voor (nieuwe) platformen. Slechts 2 procent van de marktwaarde van de wereldwijde topplatformen komt uit Europa. 'Nederland doet het nog relatief goed, maar moet wel versnellen.'

Investeren in experimenten

De ondernemingsorganisaties zijn van mening dat er geïnvesteerd moet worden in concrete platformexperimenten. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, zorg, energie, de bouw en de industrie. Standaardisatie en betere data-uitwisseling zijn hiervoor nodig, net als spelregels en goede toezicht rond mededinging, datadelen en belasting. Dit moet op Europees niveau worden geregeld.

Maatschappelijk vertrouwen door duidelijke spelregels voor de arbeidsmarkt en lokale leefbaarheid, zijn volgens VNO-NCW en MKB Nederland belangrijk. Er moet ruimte komen voor oplossingen voor platformwerkers in een structureel kwetsbare positie.