Twinkle | Digital Commerce

Vakbonden tevreden over fusie Sandd en PostNL

2019-09-30
1000562
  • 1:21

De vakbonden Bond van Post Personeel, FNV en CNV zijn verheugd dat de fusie tussen PostNL en Sandd kan doorgaan. Het kabinet heeft volgens hen rekening gehouden met de belangen van de medewerkers in de postsector.

27 september heeft het kabinet, op advies van staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, besloten dat de postnetwerken PostNL en Sandd mogen samengaan. De drie vakbonden verzochten de staatssecretaris op 5 september om de fusie van PostNL en Sandd goed te keuren, ‘in het belang van de postbezorger.’

Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden

De vakbonden hopen dat de fusie leidt tot fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor het postpersoneel en dat op een sociaal verantwoorde manier de verdere krimp in de postsector opgevangen kan worden en massaontslagen voorkomen kunnen worden.

Steun in de rug

De samenvoeging van de postnetwerken is volgens het kabinet, PostNL en Sandd noodzakelijk voor de continuïteit van de postvoorziening in Nederland. PostNL schrijft in een verklaring: ‘Het zorgt ervoor dat post betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft en is een steun in de rug voor de baanzekerheid van duizenden postbezorgers.’ Het bedrijf zal alle postbezorgers van Sandd een baan aanbieden. ‘Voor de overige medewerkers van Sandd zal worden gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen.’ PostNL en Sandd werken op dit moment aan het zo snel mogelijk afronden van de fusie.

ACM was tegen

Autoriteit Consument en Markt (ACM) was tegen de fusie, Volgens de toezichthouder is die niet in het belang van de consument. Maar het kabinet heeft het oordeel van ACM naast zich neergelegd.