Twinkle | Digital Commerce

'Ondernemers hebben zekerheid nodig om te kunnen investeren’

2019-09-18
1000562
  • 1:03

Gisteren was het weer tijd voor de jaarlijkse Prinsjesdag, waarbij de begrotingsplannen voor komend jaar worden gepresenteerd. Vanuit de retailsector wordt gematigd positief gereageerd.

Zo noemt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland het goed dat lasten voor burgers worden verlaagd. Ook de verlaging van de vennootschapsbelasting in de eerste schijf noemt hij een goede stap, met name voor de kleine ondernemers. ‘Het uitstellen van de lastenverlichting in de tweede schijf is echter tegen de afspraken in het regeerakkoord en is met deze rijksbegroting ook onnodig. Dit raak tienduizenden mkb-ondernemers’, aldus Vonhof. Hij spreekt dan ook van een ‘fiscaal jojobeleid’.

‘Karig’

Branchevereniging INretail spreekt van een ‘karige’ miljoenennota voor de retail. Volgens directeur Jan Meerman kan de overheid binnen de retailsector nog meer bijdragen aan de randvoorwaarden. Meerman meent dat de plannen geen rekening houden met situaties waarin veel ondernemers zich bevinden. ‘Dat het macro gezien goed gaat met Nederland is positief, maar de situatie van veel retailers is heel anders. De sector zit in een transitiefase en experimenteert met andere businessmodellen.’ Volgens de directeur is het van belang dat de overheid meer aandacht geeft aan thema’s die spelen in de retailsector.

De miljoenennota is hier terug te vinden.