Twinkle | Digital Commerce

Profit is an opinion, cash is a fact

2020-07-13
180101
  • 3:49

Webshopwaarde is een onderwerp dat elke webwinkeleigenaar aanspreekt, ook wanneer hij nu (nog) niet denkt aan (ver)koop. Maar hoe bepaal je die waarde? Hier een aantal nuttige inzichten waarmee op korte termijn op waarde kan worden gestuurd en op langere termijn een hogere verkoopprijs kan worden gerealiseerd.

Tekst: Sander Scholten

‘Wat is mijn webwinkel waard?’ is een vraag zonder gemakkelijk antwoord. Enerzijds omdat vuistregels als ‘x keer de jaarwinst’ niet het antwoord zijn en anderzijds omdat het antwoord gevoelig ligt en vaak discussie oplevert.Waarde is een mening
Om bij de basis te beginnen: wat is eigenlijk waarde? Volgens econoom Jan Vis slaat het begrip (economische) waarde op het bedrag dat we toekennen aan een onderneming door de verwachte toekomstige inkomsten te corrigeren voor tijd en risico.

Waarde is dus geen hard objectief begrip: de waarde wordt namelijk bepaald op basis van inschattingen en is daardoor per definitie subjectief. Waarde is dus een mening, zou je kunnen zeggen. Dat is misschien een teleurstelling, maar bedenk dat een koper en een verkoper altijd een verschillende waarde (hun mening) moeten toekennen aan een webshop om tot een deal te komen: beiden willen er immers beter van worden. Waarde is dan ook vrijwel nooit hetzelfde als prijs.

Discounted Cash Flow
Maar welke methode hanteer je dan om toch zo objectief mogelijk de waarde van een webshop te bepalen? Daar zijn verschillende manieren voor. Zo kun je de intrinsieke waarde aanhouden of de rentabiliteitswaarde. En in de overnamemarkt zie je verder veel vuistregels (multiples), zoals ‘x keer de jaarwinst’.

Het probleem van deze methodes is dat ze alleen naar het verleden kijken. Maar de koper moet zijn investering terugverdienen met toekomstige inkomsten! Met andere woorden: voor de economische waarde moet je vooruitkijken.

De meeste gebruikte methodiek om waarde op die manier te bepalen is de Discounted Cash Flow (DCF)-methode. Zoals de naam doet vermoeden, worden hiermee toekomstige kasstromen (cash flow) contant gemaakt door ze af te zetten tegen de kosten die moeten worden gemaakt om die kasstromen te realiseren.

De gedachtegang achter de DCF-methode is dat ‘toekomstig geld’ minder waarde heeft dan huidig geld: want ontvang je liever nu 100 euro of over een jaar? Hoeveel het toekomstige geld minder waard is, hangt af van risicofactoren.

DCF-formule
Om waarde te bepalen met de DCF-methode zijn drie elementen van belang: geld, tijd en risico. In onderstaande formule komen ze vereenvoudigd terug in de vrije kasstromen (geld) en het vereiste rendement (risico & tijd):

De kwaliteit van de uitkomst is afhankelijk van de kwaliteit van de input, dus werk altijd aan de hand van solide businesscases met goed onderbouwde prognoses en analyses.

Waarde van een webshop bepalen

Variabele 1: De vrije kasstromen
De vrije kasstroom is het geld dat jaarlijks aan de webshop kan worden onttrokken zonder dat het geld genererend vermogen in gevaar komt. Deze free cash flow wordt berekend door de bedrijfswinst (ebit) te corrigeren voor belastingen, rente, afschrijvingen, mutaties in voorzieningen/werkkapitaal en (des)investeringen. Dat klinkt lastig, maar in de praktijk valt dat mee omdat deze correcties voor veel webshops beperkt van toepassing zijn (er is bijvoorbeeld geen voorraad waarop moet worden afgeschreven).

Variabele 2: De kosten van het geïnvesteerde vermogen (rendementseis)
De rendementseis bepaalt welk rendement tegenover de risico’s moet staan. Zoals voor de meeste bedrijfsbranches een specifieke ‘premie’ bestaat, zo kunnen we voor webwinkels een eigen premie hanteren. Per webshop wordt die webshoppremie gecorrigeerd voor de sterke/zwakke punten van deze onderneming, zoals:

- de mate van afhankelijkheid van leveranciers
- de samenstelling van de bezoekersstromen
- de aanwezigheid van toetreding barrières.

Het is raadzaam te rekenen met een planperiode van drie jaar en de restperiode op twee jaar te limiteren, omdat webshop(houder)s met veel ontwikkelingen in een veranderende markt te maken hebben.

Voorbeeld
Stel ik moet twee webshops waarderen met dezelfde vrije kasstroom van 10.000 euro per jaar. De ene werkt op basis van dropshipping, bestaat minder dan een jaar en is voor 90 procent afhankelijk van AdWords. De andere voert een eigen productlijn, bestaat acht jaar en ontvangt vooral organisch verkeer.

Het vereiste rendement van de eerste shop zou op 40 procent kunnen uitkomen en van de tweede shop op 20 procent. De tweede shop is volgens de DCF-berekening dan bijna het dubbele (30.000 euro) waard van de eerste shop (16.000 euro).

Geen handjeklap
Webshophouders blijken de vrije kasstromen in hun prognoses vaak niet te corrigeren voor hun eigen uren en dat is wel de bedoeling. De geïnvesteerde tijd is noodzakelijk voor de realisatie van de kasstromen en moet daarom worden meegerekend.

De Discounted Cash Flow volgt een duidelijke redenering naar een waarde. Gebruik een waardering dan ook vooral om een inhoudelijke discussie te kunnen voeren over de prijsstelling. Anders komt een onderhandeling snel neer op handjeklap en dat is niet de manier om de overdracht te realiseren van een webshop waar je je ziel in zaligheid in hebt gestoken (of gaat steken).
_____

Sander Scholten is medeoprichter van Webshopovername.nl.