Twinkle | Digital Commerce

UberEATS in opspraak om voorlichting jonge bezorgers

2017-08-22
180101
  • [nieuws]
  • 1:21

UberEATs zou te onduidelijk zijn geweest tegen bezorgers over hun status als zelfstandig ondernemer, waardoor onder meer jongeren in de problemen komen. Dat vindt minister Asscher, die vóór de recente verhoging van de minimumleeftijd door de bezorger een onderzoek wilde instellen.

Jongeren die voor UberEATS bezorgen, zijn daar niet in vaste dienst, maar tekenen een contract als ZZP’er; het uurloon dat zij verdienen, is dan ook bruto. De Belastingdienst klopte aan bij meerdere jonge bezorgers, die daar geen rekening mee hadden gehouden. Dat kan ook niet verwacht worden van minderjarigen, zegt een verontwaardigde minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), die voorstelde dat de instructies van UberEATS aan zijn bezorgers doorgelicht worden.

Risico ongevallen
Tegenover RTLZ verklaart UberEATS dat het nieuwe werknemers voorziet van een instructievideo en -document, waarin het zelfstandig ondernemerschap genoemd wordt. De maaltijdbezorger adviseert jongeren in zijn app ‘een bevoegde belastingadviseur of accountant te raadplegen’. Asscher benoemt als grootste pijnpunt van de regeling het risico op ongevallen, dat bezorgers door de constructie zelf dragen.

Onderzoek opgeschort
Intussen heeft UberEATS de minimumleeftijd voor bezorgers opgehoogd van 16 naar 18 jaar. Het door minister Asscher voorgestelde onderzoek wordt daardoor op de langere baan geschoven, vertelt woordvoerder Friso Fennema aan Twinkle: 'We gaan nog bezien of er ook daadwerkelijk een onderzoek komt. Oorspronkelijk wilden we eerst nagaan of wat UberEATS doet, in juridisch opzicht klopt; van daaruit zouden we eventueel de Inspectie SZW kunnen inschakelen, maar pas als we signalen krijgen dat er iets echt niet klopt.'