Twinkle | Digital Commerce

Ecommerce Europe zoekt verduidelijking cookiewetgeving

2017-05-28
180101
  • [nieuws]
  • 1:15

Ecommerce Europe verheugt zich over de hervorming van Europese wetgeving op het gebied van online privacy, ofwel cookiewetgeving. Toch zet de belangenkoepel enkele vraagtekens bij de nieuwe regels en verzoekt om verduidelijking van bepaalde aspecten.

In een reactie op het voorstel toont Ecommerce Europe zich niet ontevreden, maar stipt wel enkele aandachtspunten aan. De bepaling dat consumenten niet langer per website toestemming hoeven geven voor cookies, maar een permanente instelling in hun browser krijgen, kan rekenen op goedkeuring van de belangenvereniging

Uitgezonderde cookies
De Europese Commissie bouwde in de nieuwe regelgeving een uitzondering in voor cookies die niet of nauwelijks privacygevoelig zijn. Dat vereist specificatie, vindt Ecommerce Europe: welke cookies vallen daar wel en niet onder? 'It is unclear how far this rule will go,' schrijft de organisatie.

Reclame binnen klantrelatie
Ondernemers mogen hun klanten, buiten de browser-bepaling om, nog wel ongevraagd reclameboodschappen sturen wanneer zij hun contactgegevens bij een online aankoop ‘van een product of service’ hebben verstrekt. EE wil deze bepaling gespecificeerd zien en geeft aan dat dergelijke reclame niet beperkt zou mogen blijven tot de productgroep waarin de consument eerder kocht.

Voorstel
De Europese Commissie maakte zijn voorstel voor de hervorming van de cookiewetgeving afgelopen dinsdag bekend. Een nieuwe cookiewetgeving heeft aanzienlijke consequenties voor e-retailers, bijvoorbeeld op het gebied van marketing en regeldruk. Wanneer het nieuwe voorstel wordt aangenomen door de EU, wordt het rond mei 2018 van kracht.