Twinkle | Digital Commerce

‘Groothandels moeten regierol pakken door groei e-commerce’

2017-05-27
212140
  • [nieuws]
  • 1:24

Digitalisering, meer specifiek de opkomst van e-commerce, heeft er voor gezorgd dat groothandels ‘niet langer onmisbaar’ zijn. Om toegevoegde waarde te blijven bieden, moeten ze de rol van ketenregisseur aannemen. Alleen zo houden ze bestaansrecht.


Dat stelt ING Economisch Bureau in een nieuw rapport met de kop Digitalisering zet verdienmodel groothandel onder druk (pdf). Groothandelklanten kunnen tegenwoordig bij steeds meer partijen terecht; retailers trekken meer macht naar zich toe en ook fabrikanten kunnen rechtstreeks met klanten communiceren. Hierdoor verschuift de macht in de keten en dienen zich nieuwe concurrenten aan.

Ondertussen neemt het internationale groeipotentieel voor groothandels af, door stagnerende economische en demografische groei in belangrijke Europese afzetmarkten.

Ketenregie
Het pakken van de regie is voor de groothandel moeilijker geworden, maar onmogelijk is het niet volgens de ING-economen; handel en opslag blijven altijd nodig en de groothandel heeft hierin met uitgebreide product- en marktkennis en netwerken veel te bieden. Voor de verwerving van de regie zal de groothandel maximale ontzorging moeten bieden aan zowel leveranciers als afnemers. Intensieve samenwerking en een voortrekkersrol in ict en business intelligence zijn hierbij steeds belangrijker. 'De groothandel blijft bij uitstek de schakel die kan zorgen voor ketenoptimalisatie', aldus het bureau.


Maximala ontzorging
'Voor de verwerving van de ketenregie is samenwerking met en maximale ontzorging van de ketenpartners nodig', vat sectormanager Marinus van der Meer het bovenstaande in andere woorden samen. 'Drie kansrijke manieren om meer regie te pakken zijn: door niches en sterke combinaties van producten op te zoeken, uit te blinken in digitalisering en het gebruik van data en door slimmere voorraadposities aan te houden om aan snellere levertijden te kunnen voldoen.'