Twinkle | Digital Commerce

Onderzoek naar inzet big data door Nederlandse bedrijven

2017-05-27
180101
  • 1:11

De ‘Big Data Survey 2015’, een nieuw nationaal onderzoek, moet inzicht geven in de actuele rol van big data in het Nederlands bedrijfsleven. De inzet van big data bij (online) retailers wordt specifiek in kaart gebracht.


‘De vraag is niet óf bedrijven aan big data moeten doen, maar hoe ze het moeten aanpakken’, stellen de initiatiefnemers van het onderzoek: Big Data Expo en GoDataDriven.

De toepassing in organisaties vergt een investering in kennis en kunde, maar in de praktijk blijkt deze zich volgens de betrokkenen veelal terug te betalen. Verschillende studies hebben het verband tussen de inzet van big data en substantiële rendementsverbeteringen ook al aangetoond.

Punten van onderzoek
De Big Data Survey moet inzicht geven in de rol van big data in de directiekamers, in de opinie over consumentenprivacy, in de ethische kant van dataverzameling en in de waarde van data als valuta van de toekomst. Ook wordt gekeken naar de meer praktische kant: waar ligt de grootste uitdaging bij de inzet van big data en hoe staat het bijvoorbeeld met het kennisniveau binnen de organisatie? Tenslotte komen bedrijfsprocessen en doelstellingen aan bod.

Enquête
Bedrijven kunnen tot 18 oktober anoniem deelnemen aan de enquête op Bigdatasurvey.nl. Wie een e-mailadres invult, ontvangt het onderzoeksrapport. Over de belangrijkste retailbevindingen leest u later meer bij Twinkle.