Twinkle | Digital Commerce

Big data in Nederland: veel analyseren, weinig voorspellen

2017-05-27
180101
  • 1:48

Datatoepassingen bij Nederlandse bedrijven zijn nog relatief simpel en vooral gericht op analyse in plaats van realtime voorspellingen. Die conclusie volgt uit de Big Data Survey 2015, een nieuw nationaal onderzoek naar de rol van data in het Nederlands bedrijfsleven.

Een kleine tweehonderd Nederlandse bedrijven namen deel aan de eerste Big Data Survey, een initiatief van GoDataDriven en de Big Data Expo. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven zich bewust zijn van de kansen met data, maar dat ze nog niet in staat zijn om datagedreven te opereren. Aan de techniek ligt het niet. Hoofd marketing Walter van der Scheer van GoDataDriven, leverancier van big data oplossingen: ‘Data ligt bij wijze van spreken voor het oprapen. Het draait nu om de organisatie, de vaardigheden en de werkwijze.'

Voor de hand liggende bronnen
Bedrijven gebruiken momenteel vooral numerieke data, afkomstig van ‘voor de hand liggende bronnen’ volgens de onderzoekers. Ze doelen daarmee onder andere op crm, webstatistieken en marketingdata vanuit e-mails en kassasystemen. ‘Toepassingen met data uit rijkere bronnen zoals tekst, beeld en geluid zijn er nog zeer weinig, terwijl hier vanuit het perspectief van kunstmatige intelligentie grote winst te behalen is.’

Van analyseren naar voorspellen
Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral grote bedrijven, met data scientists aan boord, gebruik maken van de bestaande mogelijkheden. Kleinere bedrijven, die vaak wel beschikken over businessanalisten, weten de stap naar voorspellende modellen doorgaans nog niet te zetten. Zij blijven te veel hangen in analyse, kijken te weinig vooruit volgens de onderzoekers. ‘Voor middelgrote bedrijven is er winst te behalen door de stap te zetten van analyseren naar voorspellen. Voor kleinere bedrijven is de stap naar data science momenteel nog vaak een stap te ver.’

Draagvlak
De onderzoekspartijen constateren dat succesvolle dataprojecten beginnen met een visie en ondersteuning vanuit de directie. ’Begin klein, bouw de technische infrastructuur op rondom een businesscase en bewijs de waarde aan de hand van een proof of concept’, luidt het advies.
 
NB: de resultaten uit de Big Data Survey 2015 worden uitgebreid besproken in de eerste papieren Twinkle van volgend jaar. Het onderzoeksrapport is kosteloos op te vragen.