Twinkle | Digital Commerce

Aangepaste cookiewet unaniem door Tweede Kamer

2017-11-11
180101

De Tweede Kamer heeft vanmiddag unaniem ingestemd met een voorstel van minister Kamp om cookieregels te versoepelen. Daarin wordt de expliciete toestemmingseis voor de inzet van onder andere analytics cookies geschrapt.

In het voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet staat dat informatie volstaat bij cookies die de privacy van gebruikers niet aantasten, waaronder analytics cookies en cookies om A/B-testen uit te kunnen voeren. Als bezoekers geen actie ondernemen op basis van de informatie, wordt toestemming verondersteld (impliciet).

Toestemmingseis
De expliciete toestemmingseis komt volgens het voorstel te vervallen. Voor zogenoemde ‘functionele cookies’ heeft die eis nooit bestaan. Voor third party cookies, waaronder tracking cookies, blijft de eis onverminderd van kracht.

Cookiemelding
Nu de Tweede Kamer anoniem akkoord is met de nieuwe regels lijkt de behandeling door de Eerste Kamer een formaliteit. Toezichthouders ACM en CBP hebben al aangegeven zich te kunnen vinden in het voorstel van Kamp. De minister bekijkt nog of er een standaard cookiemelding gaat komen voor alle Nederlandse websites.