Twinkle | Digital Commerce

Inspectie: werkomstandigheden pakketbezorgers ondermaats

2017-05-27
180101
  • 1:34

De arbeidsomstandigheden bij de acht grootste pakketkoeriersbedrijven in Nederland zijn zorgelijk, concludeert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Inspectie gaat de sector aansporen maatregelen te nemen. Het toezicht wordt verscherpt.

Uit gesprekken met locatiemanagers en koeriers concludeert de vroegere Arbeidsinspectie dat het werk van pakketchauffeurs zwaar belastend is. Zowel de werkdruk als de fysieke belasting zijn groot, zonder uitzondering; de problemen doen zich voor bij alle acht onderzochte bedrijven, te weten DHL, DPD, FedEx, GLS, PostNL, Selektvracht (inmiddels DHL Parcel), TNT Express en UPS.

De bevindingen zijn zorgelijk en moeten de pakketdiensten aanzetten tot reflectie op de omgang met pakketbezorgers’, rapporteert (pdf) minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Schijnzelfstandigheid
In de brief belooft Asscher dat de Inspectie de sector gaat ‘aansporen maatregelen te nemen inzake het verbeteren van de werkdruk, de fysieke belasting en de arbeidstijden van de pakketbezorgers.’ Het toezicht op de bedrijven in de sector wordt geïntensiveerd. Asscher laat tot slot weten dat een ambtelijk verkenner al enige tijd bezig is te onderzoeken of er maatregelen nodig zijn om ‘schijnzelfstandigheid en andere ongewenste constructies’ aan te pakken.

Subcontractors
Uit de verkenning van de Inspectie blijkt dat vooral koeriers zonder vast dienstverband het moeilijk hebben. Deze subcontractors, die als zelfstandig ondernemers worden ingehuurd door de vervoerders, werken doorgaans tussen de vijftig en zestig uur per week. Ze hebben nauwelijks tijd voor pauzes, moeten zelf vervanging regelen bij ziekte en/of missen ruimte om te onderhandelen over loon. Omdat ze vaak een langlopend leasecontract hebben afgesloten of een bezorgbusje hebben gekocht, is overstappen naar een andere werkgever of naar andersoortig werk voor veel van deze ‘schijnzelfstandigen’ geen optie.

Stakingen
De werkomstandigheden van pakketbezorgers zijn al langer onderwerp van discussie. Wilde stakingen zorgden er medio vorig jaar voor dat subcontractors van PostNL onder betere voorwaarden konden gaan werken. Hun minimumloon werd opgetrokken naar 1.000 euro bruto per week.