Twinkle | Digital Commerce

Nederlandse consument: ‘Internet dominante koopkanaal in 2020’

2017-11-08
300358
  • 1:09

Nederlandse consumenten verwachten dat ze in 2020 52 procent van hun uitgaven online zullen doen. Het internetaandeel zal daarmee verdrievoudigen in vergelijking met afgelopen jaar, althans in hun optiek; retailexperts verwachten dat het online aandeel lang niet zo groot wordt.

De opvallend hoge klantverwachtingen rondom online aankopen blijken uit een grootschalig consumentenonderzoek in het kader van Shopping2020. GfK peilde daarvoor niet minder dan 11.988 Nederlanders. Gisteren werden de eerste resultaten gepresenteerd tijdens Shopping Time, een bijeenkomst van expertgroepen op Nyrenrode in Breukelen.

Van 17 naar 52 procent
Vorig jaar besteedden Nederlandse consumenten volgens GfK 17 procent van hun budget (producten en diensten) online. De bijna twaalfduizend respondenten verwachten dat het aandeel in acht jaar tijd meer dan drie keer zo groot zal worden, om anno 2020 uit te komen op de genoemde 52 procent.

GfK Expertonderzoek
De gisteren genodigde deskundigen werd eerder al gevraagd naar hun verwachtingen over retail in 2020. Volgens 444 betrokken experts komt het online aandeel binnen de consumentenbestedingen in 2020 uit op 36 procent, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2012. Consumenten zijn dus aanmerkelijk positiever over de online omzetaanwas, of minder realistisch zo u wilt.

NB: Meer informatie over GfK’s consumentenonderzoek in het kader van Shopping2020 leest u binnenkort op deze site.