Twinkle | Digital Commerce

Verandering als constante

2018-01-29
1314739
  • [onderzoek]
  • [visie]
  • 1:48

Niet minder dan 620 professionals, verdeeld over 27 expertgroepen, hebben een kloek nieuw boek opgesteld over shoppen anno 2018. De in het oog springende boodschap op de omslag: ‘Tijd voor transformatie: verander vandaag!’ Dat wil allerminst zeggen dat je dan morgen klaar bent.

‘Duidelijk is dat transitie de nieuwe status quo is geworden’, schrijven Inge Demoed en Sophie van Rooij in het voorwoord van alweer het vierde ShoppingTomorrow-boek. Zij namen als programmamanagers van het platform het stokje over van Jorij Abraham. ‘Het omarmen van verandering als constante factor is noodzakelijk, wil je als speler relevant blijven in de toekomst’, concluderen Demoed en Van Rooij, refererend ook aan een recente ShoppingTomorrow-studiereis naar New York. Retailers, reisorganisaties, banken en verzekeraars kunnen niet op hun lauweren rusten, ze moeten aan de bak. Vandaag, morgen, altijd …

Het nieuwe boek van ShoppingTomorrow telt 340 pagina’s. Het is een bundeling van zogenoemde bluepapers, de rapporten die de 27 expertgroepen hebben opgeleverd. Deze zijn opgedeeld in ‘zeven bredere trends’, in het Engels vervat: connected consumer, personalized retail, optimizing growth, next business models, customized delivery, playing glocal en stores of the future. De opkomst van business-to-business e-commerce vindt zijn weerslag in papers van twee nieuwe expertgroepen: b2b en b2b2c, ressorterend onder het kopje nieuwe businessmodellen.

Veel aandacht gaat uit naar de versmelting van de on- en offline wereld. Is zij voor de consument al een feit, concluderen de programmamanagers uit onder meer de bevindingen van onderzoekspartner GfK, ze stelt bedrijven nog steeds voor tal van uitdagingen. Voorbeelden zijn de inrichting en organisatie van een omnichannel customer journey, of het bewerkstelligen van meer mobiel shopgemak. Articificial intelligence en blockchain zijn belangrijke enablers van de customer journey, de toepassing ervan nog allesbehalve gesneden koek.

A window to the world
Aan het net begonnen jubileumjaar van ShoppingTomorrow, opgezet in 2013, is een duidelijke ambitie gekoppeld: komen tot een gezamenlijke visie op shopping in 2025. Onder de noemer ‘a window to the world’ wordt uitgezoomd naar het mondiale perspectief. Welke onderstromen beïnvloeden (e-)commerce tegen die tijd, hoe gedraagt de klant zich anno 2025 en welke internationale best practices wijzen de weg naar de toekomst? Doel van ShoppingTomorrow is en blijft ‘de BV Nederland verder helpen’.

De komende periode lees je samenvattingen van de verschillende bluepapers op de website van Twinkle.