Twinkle | Digital Commerce

Onderzoek: ‘22 % van de bedrijven voert geen retentiemarketing uit’

2017-05-28
180101
  • 1:57

Trouwe klanten zijn essentieel, mede omdat het aantrekken van nieuwe klanten een kostbaar proces is. Dit blijkt (ook weer) uit het Econsultancy / Responsys Cross-Channel Marketing Report 2013. Toch zet het merendeel van de bedrijven nog niet vol in op retentiemarketing.

Econsultancy en Responsys hebben voor dit rapport onderzoek gedaan onder bijna negenhonderd bedrijven uit het gebruikersbestand van Econsultancy. In dit onderzoek geeft 70 procent van de respondenten aan dat het goedkoper is om een klant vast te houden dan een nieuwe klant te werven. En bijna de helft (49 procent) is het erover eens dat ze een betere ROI bereiken door te investeren in de klantrelatie dan in acquisitiemarketing.

Maar uit hetzelfde rapport blijkt ook dat bedrijven niet per definitie een enorme inspanning verrichten om hun klanten te behouden. Zo geeft 22 procent van de ondervraagden aan helemaal geen retentiemarketing uit te voeren, 46 procent antwoordt dat ze hier ‘in zekere mate’ mee bezig zijn en slechts 30 procent zegt hier erg begaan mee te zijn.

Barrières
Aan de bedrijven die aangaven niet of weinig actief te zijn op het gebied van retentiemarketing, is gevraagd wat de belangrijkste reden daarvoor is. Zoals ook vaak het geval bij andere marketingtechnieken is het gebrek aan middelen de meest voorkomende barrière om geen gebruik te maken van deze methode (22 procent), gevolgd door het ontbreken van een duidelijke strategie (19 procent) en technologische beperkingen (13 procent).

‘Disagree’
Voor het onderzoek zijn ook, om de houding ten opzichte van retentiemarketing in kaart te brengen, stellingen aan de respondenten voorgelegd waarbij ze konden aangeven of ze het ermee eens of oneens zijn. Zoals eerder aangegeven is meer dan tweederde van de respondenten (70 procent) het erover eens dat het goedkoper is om een klant te behouden dan een nieuwe klant te werven. Daarbij is 61 procent het er ook over eens dat consumenten geen interesse meer hebben voor massamarketing. Echter is 32 procent (het hoogste percentage ‘disagree’) het niet eens met de stelling: ‘We orchestrate interactions based on customer lifecycle understanding’, waaruit op te maken valt dat er op het gebied van retentiemarketing nog veel te winnen valt.

Retentiemarketing in Nederland
Eurogroup Consulting peilde voor Twinkle de stand van zaken van klantretentie onder Nederlandse (r)etailers. Meer hierover leest u in Twinkle 7 (verschijningsdatum: dinsdag 3 september).

Bron: Econsultancy.com