Twinkle | Digital Commerce

De nadelen van een carrousel op de homepage

2017-05-28
180101
  • 4:33

Carrousels, sliders en bewegende visuals zijn overal op het internet te vinden. Grote kans dat u ook een carrousel op uw homepage heeft staan. Het is namelijk in veel gevallen een redelijke designoplossing. Bijvoorbeeld als er verschillende acties gelijktijdig lopen of als een product vier gelijkwaardige eigenschappen heeft. Maar de slider wordt steeds meer gezien als een zwaktebod dan als een functioneel element.

Tekst: Will Salden

Ga maar eens na hoe u het internet gebruikt. Wacht u, op het moment dat u op een homepage belandt, totdat alle items van een carrousel zijn gepasseerd? Waarschijnlijk niet. U bent actiegericht, heeft vaak haast en wilt daarom zo snel mogelijk uw doel bereiken. Grote kans dat u het merendeel van de items in de carrousel niet gezien heeft, als u de carrousel überhaupt al heeft gezien.

Als carrousels niet effectief zijn, waarom worden ze dan wel gebruikt?

- Sommige mensen denken dat sliders cool zijn. Maar cool zijn levert geen geld op (in ieder geval niet op deze manier)
- Verschillende mensen binnen het bedrijf willen allemaal hun zegje doen
- Bedrijven kunnen niet prioriteren

Los van het feit dat webshopeigenaren denken dat een carrousel cool is wordt het bestaansrecht van de carrousel grotendeels in stand gehouden door bedrijven die niet kunnen prioriteren en daarnaast de stakeholders niet durven teleur te stellen. Iedereen binnen het bedrijf heeft wel een mening en vindt dat die op de homepage geventileerd moet worden. De carrousel is een eenvoudige oplossing om iedereen in het bedrijf tevreden te stellen, in ieder geval veel gemakkelijker als een gedegen contentstrategie te bedenken en te bepalen wat er echt toe doet.

Wat is er dan nadelig aan een carrousel?
Het is nog al wat om te zeggen dat een carrousel niet werkt en dat hij beter van uw website kan verdwijnen. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat een carrousel en een slider in veel gevallen zonde van de kostbare ruimte zijn. Erik Runyon onderzocht het gebruik van sliders en carrousels en kwam tot de conclusie dat slechts 8,8 procent van het totale aantal bezoekers gebruik maakt van een carrousel, van deze 8,8 procent klikte 40 procent op het eerste item. Het doorklikpercentage voor de overige items nam geleidelijk af. Bij handmatige sliders lag het percentage van de bezoekers dat de slider gebruikte tussen de 1.7 en 2.3 procent.

Jakob Nielsen (de usability guru) plaatste een artikel waarin hij aangeeft dat carrousels als vervelend worden ervaren en nauwelijks worden bekeken. Wat dus eigenlijk het tegenovergestelde is van het beoogde effect. Uit het onderzoek van Nielsen blijkt dat sliders verschillende usability problemen kennen:

- Bewegende interface-elementen verminderen de toegankelijkheid, met name voor bezoekers met een beperking
- De kans dat de bezoeker juist dat item ziet waarnaar hij/zij op zoek is, wordt kleiner naarmate het aantal items in een carrousel toeneemt
- Bewegende elementen worden als storend ervaren
- Bewegende elementen leiden bezoekers af van de andere elementen
- Bewegende elementen worden al snel voor banners aangezien, een verschijnsel dat ook wel bekend staat als banner blindness
- Bezoekers hebben niet het geduld om te wachten op de andere items

Een punt wat niet naar voren komt in het onderzoek van Nielsen, maar wat op het moment erg actueel is, is mobiel. Een carrousel is namelijk niet goed voor mobiel. De carrousel zorgt voor een langere laadtijd (beeldt u maar eens in wat de laadtijd is op 3G of minder) en een verminderde gebruikerservaring op mobiel.

Als u dan toch een carrousel wilt, doe het dan goed
Ondanks dat carrousels niet zo effectief zijn, zullen ze niet op korte termijn uit het digitale straatbeeld verdwijnen. Dus mocht u in de positie komen dat u ondanks het bovenstaande niet anders kunt dan kiezen voor een carrousel, denk dan aan de volgende richtlijnen:

- Zorg voor een duidelijke navigatie. Kleine semi-transparante stipjes zijn geen effectieve manier van navigeren. Zorg voor duidelijke ‘Vorige’ en ‘Volgende’ buttons. Zorg daarnaast dat het voor een gebruiker duidelijk is waar hij/zij zich bevindt in de carrousel.


- Zorg voor heldere labels per item. Door ieder item te labelen kan de gebruiker de inhoud van de carrousel eenvoudig scannen. Aan de andere kant hoeft de gebruiker de inhoud en positie per item niet te onthouden en is het eenvoudig om terug te keren naar het gewenste item. Zie bijvoorbeeld hoe Bol.com en Documentairenet.nl dit doen.


- Gevoel van controle. Zorg dat de bezoeker in controle is. Een carrousel dient stil te staan en alleen een volgend item te tonen op het moment dat de bezoeker daar om vraagt. Vraagt een bezoeker niet om het volgende item? Dan dient de carrousel stil te staan, zodat de gebruiker de inhoud op zijn gemak tot zich kan nemen.
- Laadtijd. Laad het item pas op het moment dat de bezoeker er om vraagt, dit komt de laadtijd ten goede.
- Bied een duidelijke vervolgactie. Verrijk ieder item met één duidelijke vervolgactie in de vorm van een knop. Door een duidelijke actie per item te tonen, worden de items niet meer als sfeerbeelden of leuke opvulling gezien, maar krijgen de items daadwerkelijk een functie.


- Durf keuzes te maken. Toon zo min mogelijk items, zo nu en dan zijn er webshops met tien items per carrousel. Durf te kiezen, want het is beter om drie items te tonen in plaats van vier. Uit het onderzoek van Erik Runyon blijkt dat naar mate het aantal items per carrousel afneemt, het doorklikpercentage drastisch toeneemt (zie tabel).

Conclusie
Voorkom dus, als het kan, sliders en carrousels. Volg niet de massa, maar volg het geld. Test of bezoekers daadwerkelijk gebruik maken van de carrousel en hoeveel de carrousel gebruikt wordt. Maak keuzes gebaseerd op cijfers en niet op onderbuikgevoelens of wat anderen doen. Mocht u desondanks toch kiezen voor een slider of caroussel, doe het dan goed en zorg voor een zo gebruiksvriendelijk mogelijke ervaring.

Will Salden is usability consultant bij Easy Internet Marketing.