Twinkle | Digital Commerce

BeCommerce stelt certificering verplicht

2017-11-11
200180
  • 1:10

BeCommerce, de Belgische belangenvereniging voor e-commerce, stelt certificering verplicht. Om lid te worden of blijven moeten webwinkeliers voortaan elke twee jaar door de molen. Een nieuw controlecomité zal gaan toezien op de procedures.

BeCommerce beschikt al enige tijd over een kwaliteitslabel, voor webwinkeliers die met succes een zogenoemde audit hebben doorlopen. Webshops die nog nooit of langer dan twee jaar geleden zijn gecontroleerd, moeten begin volgend jaar worden gekeurd. Het label is dus niet langer optioneel, maar een vereiste om lid te zijn van BeCommerce. Momenteel wordt een controlecomité samengesteld.

Certificering
De Belgische belangenvereniging met 242 leden volgt het voorbeeld van Thuiswinkel.org, dat leden sinds een paar jaar verplicht laat certificeren. Anders dan bij onze zuiderburen worden leden van de Nederlandse belangenclub ieder jaar getoetst op naleving van wet- en regelgeving.

Ecommerce Europe
BeCommerce geeft te kennen dat de unaniem aangenomen statutenwijziging is ingegeven door een nauwere samenwerking met Thuiswinkel.org. Beide partijen zijn vanaf de oprichting, afgelopen voorjaar, betrokken bij Ecommerce Europe. In de koepel zijn ook belangenverenigingen voor online verkopers in Denemarken (FDIH), Frankrijk (Fevad), Italië (Netcomm), Noorwegen (Distansehandel Norge) en Zweden (Svensk Distanshandel) vertegenwoordigd.

Europees webwinkelkeurmerk
Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, leidt het dagelijks bestuur van de Ecommerce Europe. Hij noemde de koepel begin dit jaar de opmaat tot de oprichting van een Europees webwinkelkeurmerk.