Twinkle | Digital Commerce

Koninklijke Talens haalt bakzeil tegen Talensshop.nl

2017-05-27
419181
  • 1:54

Talensshop.nl maakt geen inbreuk op de handelsnaam en merkrechten van Koninklijke Talens. De webshop mag de naam van de fabrikant blijven voeren in zijn domeinnaam en zijn beeldmerk blijven gebruiken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaalt in kort geding.

Volgens Talens denken mensen die zijn grafische producten kopen op Talensshop.nl dat ze een aankoop doen bij Talens zelf. Naar de kern betoogt de fabrikant dat de herkomstfunctie van het merk wordt aangetast nu een ander de naam in een domeinnaam gebruikt. Daarvan kan volgens de rechtbank sprake zijn ‘wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om te weten of de waren of diensten die worden aangeboden, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.’

Hoge eisen
De rechter stelt dat hoge eisen mogen gesteld aan de inspanningen van een webwinkelier om zijn status duidelijk te maken, zeker wanneer woorden als shop, store of winkel aan een merknaam worden geplakt. ‘Hij kan dit doen door enerzijds in de website uitingen te vermijden die de indruk bevestigen dat het een officiële winkel van de merkhouder is, anderzijds moet uit de website voldoende duidelijk blijken wie de werkelijke exploitant is.’

Refererend gebruik
Talensshop.nl, een erkende officiële wederverkoper van Talens, neemt bovenstaande voorwaarden volgens de kort gedingrechter voldoende in acht. Volgens hem past de webwinkel de merknaam slechts refererend toe, ‘dat wil zeggen om aan te geven dat via de website (uitsluitend) Talens-producten worden aangeboden’. De gebruiker wordt op verschillende plaatsen duidelijk gemaakt dat Talens niet de exploitant van de webwinkel is, waaronder de disclaimer onderaan de homepage, de adresvermelding, vermeldingen onder de knop ‘over ons’ en de in het oog springende boodschap (zie afbeelding) op de homepage dat Talensshop.nl een dealer is van onder andere Talens. Kortom: de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker kan weten dat de aangeboden producten niet door merkhouder Talens zelf worden aangeboden.

Geen verwarring
Ook van inbreuk op het handelsnaamrecht is volgens de rechter geen sprake. Er is immers geen sprake van verwarring, mede omdat Talens en gedaagde zich richten zich op verschillende doelgroepen (b2b versus b2c).

U vindt het vonnis van de Haagse kort gedingrechter hieronder (pdf).


Size: 211.6K bytes Modified: 2 June 2016, 13:51