Twinkle | Digital Commerce

Marktplaatsen niet zomaar vrijgepleit van merkinbreuken

2017-11-11
180101
  • 2:02

EBay en andere handelssites zijn verantwoordelijk voor de merkinbreuken die handelaren op hun platform maken. Tenminste, als ze de verkoop van namaakproducten op enige wijze stimuleren of als ze niet optreden tegen verkopers die duidelijk malafide zijn.

Dat stelt het Europese Hof van Justitie in een precisering (pdf) van de aansprakelijkheid van handelssites. Eerder oordeelde (pdf) het Hof in Luxemburg dat handelsplatformen in beginsel niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor merkinbreuken als ze anderen slechts een etalage bieden.

Actieve rol
Maar als de verkoper een actieve rol speelt, 'zodanig dat hij kennis van of controle over de gegevens over deze aanbiedingen heeft, wanneer hij helpt bij het optimaliseren van de wijze waarop zij online worden getoond of bij de promotie van die aanbiedingen (bijvoorbeeld via AdWords, red.)', is hij wel juridisch aanspreekbaar.

Ook zonder actieve rol
Het Hof stelt verder dat marktplaatsen zichzelf niet kunnen vrijpleiten als inbreuk op merkrechten wordt gemaakt door handelaren, waarvan een ‘behoedzame marktdeelnemer' had beseft dat ze de wet overtreden. In dit geval is een 'actieve rol' dus niet eens een vereiste voor strafbaarheid.

EBay versus L'Oréal
Het Europese Hof reageert op een verzoek van het Britse Hooggerechtshof, in verband met een zaak tussen de oude kemphanen eBay en l’Oréal. Nationale rechters kunnen de marktplaatsen wat het Hof betreft dwingen om de praktijken van malafide verkopers te stoppen: Uit de verklaring: 'De nationale rechter moet deze ondernemingen kunnen gelasten om niet alleen maatregelen te nemen om de inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten te doen eindigen, maar ook om nieuwe inbreuken van die aard te voorkomen.'

Europees merkrecht
Het Hof stelt verder dat het Europese merkrecht van toepassing is als verkoopactiviteiten gericht zijn tot consumenten in de Unie, ook als handelaren zich daarbuiten bevinden. Met de Europese regels in de hand mag het Franse L’Oréal dus juridische stappen ondernemen tegen (Amerikaanse verkopers op) het Amerikaanse eBay. Uit de verklaring: 'De nationale rechter kan daarbij bijvoorbeeld rekening houden met de geografische gebieden waarnaar de verkoper bereid is het product te versturen.'

Geldigheid
De precisering van het Europese Hof van Justitie is niet vrijblijvend. Ook Nederlandse verkopers en verkoopplatforms hebben rekening te houden met de uitleg van de regels. De verklaring besluit immers: 'Het Hof beslecht het nationale geding (tussen eBay en L'Oréal, red.) niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.'