Twinkle | Digital Commerce

Cross border e-commerce: de barrières en de impact

2017-11-11
180101
  • 1:39

De drie grootste barrières voor retailers om cross border e-commerce te bedrijven zijn de hoge opstartkosten, de kosten voor het creëren van merkbewustzijn in meerdere landen (beide 42 procent) en een onbewezen vraag in sommige markten (37 procent).

Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Accenture en de European Retail Round Table. 146 retailers uit 6 verschillende retailsectoren en 7 Europese landen werden ondervraagd. Andere barrières die de respondenten noemden zijn productspecifieke problemen (36 procent) - zo leveren elektronicaproducten bijvoorbeeld weinig geld op als gevolg van de lage brutomarges - en supply chain en leveringskwesties (34 procent):Wet- en regelgeving
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de aanpassing aan juridische en fiscale wet- en regelgeving significant bijdraagt aan de kosten voor het betreden van buitenlandse markten. Bijna de helft (47 procent) van de ondervraagden geeft ook aan dat de retourwetten voor producten een vrij hoge tot hoge impact hebben op hun grensoverschrijdende handel. 42 procent zegt dat de compliance aangaande klanttransacties en fiscale regels veel impact hebben en 41 procent vindt aanbieding- en verkoopregels van grote invloed op cross border e-commerce.Winstgevendheid
De respondenten noemden ook een aantal specifieke kostengerelateerde kwesties die een grote impact hebben op hun winstgevendheid bij grensoverschrijdende verkoop. Mogelijke hogere kosten als gevolg van een hoger risico op fraude en wanbetaling (44 procent) en problemen bij de behandeling van retouren (44 procent) staan hierbij op een gedeelde eerste plek. Infrastructurele problemen voor verzending (42 procent) en beperkingen van it-systemen (beheren van meerdere belastingtarieven, verschillende talen e.d.) volgen respectievelijk op plaats 3 en 4.Het rapport
Meer uitkomsten uit het onderzoek en informatie over cross border e-commerce kunt u vinden in het rapport ‘European Cross-border E-commerce - The Challenge of Achieving Profitable Growth ’ dat u hieronder kunt downloaden.