Twinkle | Digital Commerce

Bij wie rusten de auteursrechten?

2017-05-27
180101
  • 2:09

Steven Ras, ICT-jurist bij ICTRecht, beantwoordt lezersvragen om u zo goed mogelijk door het doolhof van wet- en regelgeving te leiden. De lezersvraag luidt deze keer: ‘Ik laat een applicatie voor mijn webwinkel bouwen bij een extern bedrijf. Heb ik nu de auteursrechten op deze applicatie?’

Tekst: Steven Ras

Hoofdregel is dat de persoon die de applicatie (het werk) heeft gemaakt, de auteursrechten daarop heeft. Het bedrijf waarbij u de applicatie laat maken, heeft dus de auteursrechten op de applicatie. Het maakt daarbij voor de wet niet uit of het bedrijf in opdracht werkt of op eigen initiatief. U heeft als opdrachtgever, zonder nadere afspraken, geen auteursrechten op wat er in uw opdracht wordt gemaakt.

Leiding en toezicht
De Auteurswet bepaalt dat degene ‘onder wiens leiding en toezicht’ een werk wordt gemaakt, daarop de rechten krijgt. U heeft echter nog geen leiding en toezicht over het ingeschakelde bedrijf. Daarvoor is echt nodig dat het bedrijf en de daarbij werkzame programmeurs niet meer doen dan het uittypen van wat u specificeert. De programmeurs mogen daarbij best enige eigen creativiteit toepassen. Maar zolang u niet meedenkt bij de uitvoering en de implementatie zelf, heeft u geen auteursrechten. Het is dan ook verstandig vooraf een overeenkomst te maken waarin u vastlegt dat de auteursrechten aan u toekomen. Let op; deze afspraken dienen schriftelijk te worden gemaakt.

Meerdere makers
Een bijzonder situatie ontstaat wanneer de applicatie gezamenlijk door meerdere partijen wordt gemaakt. Als de bijdragen niet van elkaar te scheiden zijn, dan is voor de wet sprake van een gedeeld auteursrecht. In dat geval mag elke eigenaar los van anderen tegen inbreuk op auteursrechten optreden. Anders gezegd: geen van hen kan zonder toestemming van de anderen een licentie geven. Het is dus essentieel om in deze situatie afspraken te maken over exploitatie van de applicatie.

Werkgever en werknemer
Anders ligt het bij werknemers die in dienst zijn als programmeur. Wanneer het tot de taakomschrijving van de werknemer behoort om bepaalde werken te maken, komt het auteursrecht daarop toe aan de werkgever. Het maakt daarbij niet uit of u als werkgever expliciet de opdracht heeft gegeven. Ook bij werk dat de werknemer uit eigen initiatief maakt, komt het auteursrecht toe aan de werkgever, mits het maar past binnen de algemene taakomschrijving van de werknemer.

____________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.
____________________

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 9-2012.