Twinkle | Digital Commerce

Verhagen: 'Opta moet terughoudend toezien op cookies'

2017-11-11
180101
  • 1:44

Zolang er onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van cookie-regels, moet de Opta terughoudend toezien op naleving en ervoor zorgen ‘dat Nederland niet uit de pas loopt met de overige EU-landen’. Die oproep doet minister Verhagen in een brief aan de Eerste Kamer.

Er bestaat binnen Europa geen overeenstemming over de reikwijdte van cookie-regels die voor alle lidstaten van de Europese Unie zijn opgesteld. Verhagen laat dat onomwonden weten aan de Eerste Kamer (pdf). De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EZL&I) hoopt dat de Senaat desondanks akkoord gaat met de wijziging van de Telecommunicatiewet.

Bijzondere privacyrichtlijn
Op 6 maart aanstaande staat de plenaire behandeling van de gewijzigde Telecommunicatiewet op de rol van de Eerste Kamer. Met de wetswijziging implementeert ons land onder meer een bijzondere privacyrichtlijn uit Brussel, waarin cookies (Wikipedia) aan de orde komen. Verhagen zegt het te betreuren dat er ‘nog zoveel discussie’ gaande is over de interpretatie van het toestemmingvereiste. Onduidelijk is onder meer welke cookies op welke manier via instellingen van de browser kunnen worden geaccepteerd. ‘Maar’, schrijft Verhagen verder, ‘we kunnen in verband met de implementatietermijn de uitkomst van die discussie niet afwachten, en daar vraag ik de leden van de Eerste Kamer begrip voor. Van mijn kant begrijp ik de zorgen die er leven.’

‘Niet de schoonheidsprijs’
Verhagen laat weten dat de regering bij de vertaling van de Europese regels heeft besloten zo dicht mogelijk bij de richtlijntekst te blijven, om niet strenger te zijn dan elders in de Unie. Hij roept de Opta, die straks moet toezien op de naleving van de cookie-regels in ons land, op om terughoudendheid te betrachten. Hij schrijft ook: ‘Opta zal er in haar toezicht op letten dat zij niet afwijkt van de uitleg die in de andere lidstaten aan de richtlijnbepaling gegeven wordt. Ik geef toe dat deze aanpak niet de schoonheidsprijs verdient.'

Zie ook:


- ICTRecht bundelt cookietips in factsheet (29-8-2011)
- Cookiewetgeving: impact en oplossingen voor webwinkels (2-8-2011)
- Moet u straks steeds vragen: 'Wilt u een cookie?' (15-6-2011)