Twinkle | Digital Commerce

‘Algehele groei in tevredenheid onder affiliates’

2017-05-27
180101
  • 6:21

Wat zijn de grootste irritaties die leven onder affiliates? Welk netwerk heeft het hoogste kennis- of serviceniveau en het meest betrouwbare trackingsysteem? Yonego heeft opnieuw de Affiliate Enquête gehouden om antwoorden te vinden op deze vragen. Lees hier de uitkomsten.

Tekst: Alicia Valenzuela en Maarten Loeff

Het is niet verbazend, maar wel opvallend dat ook dit jaar de meerderheid van de affiliates uit de Yonego Affiliate Enquête van het mannelijke geslacht is, namelijk 84,2 procent. De meeste deelnemers zijn minder dan drie jaar actief als affiliate; 21,4 procent zelfs nog maar één jaar. 44,6 procent van de deelnemende affiliates spendeert minder dan tien uur aan zijn projecten en slechts 21,4 procent heeft er een voltijdbaan aan. Vorig jaar lag dit percentage nog op 27,6 procent.

Populaire landen en branches
Nieuw in de Affiliate Enquête zijn de vragen met betrekking tot de affiliate-activiteiten in het buitenland. Hieruit blijken buurlanden België en Duitsland het populairst. Daarnaast zijn Groot-Brittannië en de Verenigde Staten ook erg geliefd bij de Nederlandse affiliates. Gekeken naar de meest gepromote producten, wordt duidelijk dat de reis-, telecom- en fashionbranche het populairst waren in 2011.

Er is afgelopen jaar veel gesproken over opkomende landen die op online gebied een forse groei doormaakten. Ook werd er gesproken over hoe bedrijven en affiliates hieruit winst kunnen halen. Als je informatie van Google naast de buitenlandse activiteiten van de Nederlandse affiliates legt, is te zien dat zij nog niet goed vertegenwoordigd zijn in de snelgroeiende markten. Een blik op de cijfers van Google geeft aan dat onder andere Turkije, India, Argentinië en Rusland opkomende landen zijn voor de reis-, telecom- en fashionbranche. Hier liggen dus grote kansen voor affiliates.Verdiensten
Deelnemende affiliates geven aan dat de inkomsten in vergelijking met vorig jaar vrij stabiel zijn gebleven. Wel is er een opvallende daling zichtbaar in het grootverdienerssegment. Het aantal affiliates dat meer dan 10.000 euro per maand verdient, is gezakt van 21,4 procent naar 15,8 procent. Deze zijn mogelijk teruggevallen naar het middensegment met inkomsten rond de 5000 euro per maand.

In de grafiek hieronder ziet u de door affiliates opgegeven verwachte stijging van inkomsten in de enquête van 2010, gevolgd door de gerealiseerde stijging in 2011. Hieruit is te zien dat de verwachte stijgingen goed overeenkomen met de gerealiseerde stijgingen. Aangezien de enquête uitwees dat de inkomsten toch vrij stabiel zijn gebleven, moeten de grootste stijgingen zich voor hebben gedaan bij de groep affiliates die 0 tot 1000 euro per maand verdienen.Attributie
Conversieattributie is al jaren een veel besproken onderwerp in de affiliatewereld. 37,4 procent van de affiliates geeft aan het verdelen van de commissie over alle klikken het eerlijkst te vinden. 35 procent kiest voor de laatste klik en 15,3 procent kiest voor de eerste klik. Last cookie counts is nog steeds de meest gehanteerde methode. Het initiatief om de klikken over alle betrokken affiliates te verdelen, lijkt voorlopig nog vanuit de adverteerder te komen; ook al werken steeds meer netwerken eraan om attributie binnen hun netwerk te faciliteren.

Verkeersbronnen en optimalisatie
Dit jaar is een opvallende verschuiving te zien naar het aandeel van social media-verkeer, waar het Google-aandeel afneemt. Zo is er organisch een daling van 76,2 procent naar 68,1 procent en zakt AdWords terug van 37,6 procent naar 33 procent. Terwijl Facebook een groter aandeel pakt met een stijging van 14,8 procent naar 21,5 procent. Twitter vertoont een stijging van 15,2 procent naar 20,4 procent. Er is weinig verschil te zien met 2010 in de overige verkeersbronnen als direct verkeer, e-mailmarketing en AdCenter.

Panda
In 2011 zijn de resultaten in Google ‘flink’ aangepakt door de Panda update, waarin vooral sites met weinig toegevoegde waarde hun organische positie zagen verslappen. Toch geeft maar 16,7 procent van de affiliates aan negatieve effecten te hebben ondervonden van deze update. 62,1 procent geeft aan geen negatieve gevolgen te hebben ervaren en 21,3 procent heeft ‘eigenlijk geen idee’.

Social maakt natuurlijk een grote opmars. De Like-buttons en +1’s vliegen je om de oren. De populariteit van social als affiliateplatform lijkt daarmee de afname van het aandeel organisch verkeer te verklaren, wellicht mede door de lang aangekondigde Panda update die affiliates ertoe beweegt andere opties te verkennen.

Bedreigingen
Zoals hierboven al besproken blijft organisch met 68,1 procent de belangrijkste verkeersbron. 89,8 procent van de affiliates geeft dan ook aan te werken aan zoekmachineoptimalisatie. Opmerkelijk is dat ondanks het grote belang van organisch verkeer, slechts 31,3 procent van de affiliates Google updates als een bedreiging voor affiliatemarketing ziet. Of ze hebben zich al meer gefocust op het creëren van toegevoegde waarde. Nog minder angstaanjagend, ondanks de hoeveelheid media-aandacht, blijkt de aangepaste cookiewet. Slechts 17 procent van de affiliates ziet hier een dreiging in.

Keuzefactoren
Waarop baseren affiliates de keuze voor een programma? Als antwoord op de vraag ‘Wat is de belangrijkste factor die u doet beslissen een programma te promoten?’ zijn er drie uitschieters: 27,8 procent geeft aan te kijken naar de omzetpotentie, 25 procent kijkt naar de relevantie tot zijn websites en 22,2 procent kijkt naar de eCPC (effective Cost Per Click) of eCPM (effective Cost Per Mille).

Dieper ingegaan op de eCPC blijkt 34,1 procent helemaal niet te kijken naar de eCPC bij het uitkiezen van een programma. 48,4 procent vindt een eCPC pas interessant als deze tussen de 0,10 en 0,50 euro ligt. 2,3 procent richt zijn pijlen voornamelijk op programma’s met een eCPC hoger dan 1 euro.Affiliatenetwerken
Van de netwerken zijn Affilinet (+10,7 procent) en TradeTracker (+12,4 procent) flink gestegen in het totale gebruik door affiliates. Cleafs (-4,9 procent) en Webgains (-4,3 procent) blijken juist marktaandeel te verliezen. Wat betreft de voorkeur van affiliates is Daisycon nummer 1. TradeTracker is de duidelijke nummer 2. Daisycon verliest daarentegen 2,7 procent ten opzichte van 2010, waar TradeTracker 6,1 procent is toegenomen wat betreft voorkeursnetwerk. Opvallend voor TradeDoubler is dat dit netwerk met veel affiliates samenwerkt, terwijl de voorkeur van netwerken in de markt anders blijkt te liggen. AffiliDirect is een nieuwkomer in de enquête waardoor vergelijking met 2010 niet mogelijk is.Aanbod en tracking
Op het gebied van aanbod aan programma’s is te zien dat Daisycon ruim wint met 31,9 procent, gevolgd door TradeTracker met 21,7 procent en Zanox-M4N met 19,9 procent. Op betrouwbare tracking staat Daisycon op nummer 1 met 28,9 procent, gevolgd door TradeTracker met 18,7 procent. 24,1 procent geeft aan hierover geen mening te hebben.

Service en software
Als het gaat om het behartigen van belangen van de affiliates is Daisycon wederom koploper. Zo kiest 28,3 procent van de affiliates dit netwerk als favoriet. TradeTracker staat met 15,1 procent op de tweede plek en Zanox-M4N met 13,9 procent op positie drie. Dit hangt duidelijk samen met de keuze voor beste ondersteunend netwerk richting de affiliates. Ook hier steekt Daisycon uit boven de rest met 27,1 procent. TradeTracker volgt met 18,1 procent en Zanox-M4N met 13,9 procent.

Opvallend is dat TradeTracker het ruim wint op het gebied van systeem en software met 36,7 procent. Daisycon pakt hier de nummer twee positie met 25,3 procent. Beide netwerken laten de overige netwerken ver achter zich.

Algemene tevredenheid
88,6 procent geeft aan tevreden te zijn met het kennisniveau van de netwerken. Een mooie stijging ten opzichte van vorig jaar, toen dit percentage op 81 procent lag. De tevredenheid over de ondersteuning die de netwerken bieden is gestegen van 74,5 procent naar 80,7 procent. Ook de tevredenheid over het contact met de netwerken is toegenomen: van 78,2 procent naar 87,2 procent. Conclusie: er is een algehele groei in tevredenheid. Deze tevredenheid komt ook terug in de vraag met wie affiliates het liefst contact hebben: 42,7 procent geeft aan contact te willen met het netwerk. Slechts 25,6 procent prefereert direct contact met de adverteerder.

Ergernissen
Over de ergernissen zijn veel affiliates het eens, zo ergert 53 procent zich aan de onduidelijkheid bij het afkeuren van de sales. 48,8 procent frustreert zich over het aantal dode links in affiliateprogramma’s. Ook de vertraging in goedkeuring van sales en plotseling verdwenen trackingcodes behoren tot de irritaties. Hieruit blijkt dat er nog een mooie optimalisatieslag te maken valt vanuit de adverteerders en netwerken.Maarten Loeff en Alicia Valenzuela werken als senior SEO consultant en Internet Marketeer bij Yonego.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 2-2012.