Twinkle | Digital Commerce

Nieuwe cookieregels vandaag van kracht

2017-11-11
180101

De nieuwe cookieregels zijn officieel in werking getreden. Webwinkeliers en andere site-eigenaren hoeven voortaan geen toestemming meer te vragen voor de plaatsing van analytics cookies en affiliate cookies, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet, die op 4 februari werd aangenomen door de Eerste Kamer, is met de publicatie in het Staatsblad op maandag 10 maart van kracht geworden.

Uitzondering
Er is een nieuwe uitzondering gemaakt voor cookies die ’informatie geven over de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst’, waaronder analytische cookies en affiliate cookies. Site-eigenaren hoeven geen goedkeuring meer te hebben om die te kunnen plaatsen en uitlezen.

Voorwaarden
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft laten weten de regels actief te zullen handhaven. De autoriteit heeft een document met veelgestelde vragen (pdf) over cookies geactualiseerd. Daarin wijst ze ook op de genoemde nieuwe uitzondering, die aan voorwaarden is verbonden:

‘Deze cookies zijn alleen uitgezonderd van de informatie- en toestemmingsverplichting wanneer zij geen of slechts geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker hebben. Dit betekent dat de met deze cookies verzamelde gegevens slechts voor bovenstaande doelen gebruikt mag worden en op zodanige wijze dat er geen of slechts geringe gevolgen zijn voor de privacy van de gebruiker. Indien de data door een derde partij geanalyseerd wordt dan dient met deze derde afgesproken te worden dat deze derde de data alleen ten behoeve van de betreffende website zal gebruiken. Dit kan door het afsluiten van een bewerkersovereenkomst met de derde partij.’

Google Analytics
Het College bescherming persoonsgegevens heeft onlangs een handleiding (pdf) opgesteld voor het 'privacyvriendelijk instellen' van Google Analytics. Wie de vier stappen volgt, voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Elders op deze site geeft Lisette Meij van ICTRecht nadere tekst en uitleg: Google Analytics cookies plaatsen zonder toestemming.