Twinkle | Digital Commerce

ACM juicht toestemming cookies via de browser toe

2017-11-11
325327

De Auroriteit Consument & Markt (ACM) ziet graag dat consumenten toestemming kunnen geven voor de plaatsing van cookies via de browser. De waakhond constateert echter: ‘De Do Not Track systemen van de huidige browsers zijn op dit moment nog onvoldoende.’
 
De ACM heeft een nieuw document met veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld over de geldende cookieregels. Het is een actualisatie van de FAQ’s die eerder door de Opta op een rij werden gezet. Belangrijk is om allereerst te melden dat Minister Kamp van Economische Zaken werkt aan een wetswijziging, waardoor straks in beginsel voor veel minder cookies toestemming hoeft te worden gevraagd. Onder andere analytics cookies, A/B testing cookies en affiliate cookies kunnen onder de uitzondering vallen.

Ruimte aan de markt
De ACM, waarin de Opta is opgegaan, gaat in het document van vandaag voornamelijk in op de manier waaróp aan het (informatie- en) toestemmingsvereiste vorm moet worden gegeven. De handhaver, die overtreders kan straffen met boetes tot 450.000 euro, schrijft dat de wetgever bewust ruimte heeft gelaten aan de markt om in te vullen op welke wijze een site toestemming kan verkrijgen van gebruikers.

‘In de praktijk kiezen veel websites ervoor om hun gebruikers te informeren en toestemming te verkrijgen middels bijvoorbeeld een pop-up, een floating box, een info balk of een overlay’, constateert de ACM. ‘Het staat de eigenaar van een website daarmee vrij om te kiezen voor een methode die aansluit bij het concept van de website en de gebruikers daarvan. Belangrijk is dat er bij de gebruiker die toestemming geeft sprake is van een vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting.’

Volgens de waakhond zijn er op de markt inmiddels verschillende plug-ins verkrijgbaar waarmee site-eigenaren op een correcte manier toestemming kunnen verkrijgen.

Browser
De ACM is positief over toestemming via browserinstellingen, waar momenteel op Europees niveau over wordt gesproken. Maar, zo waarschuwt de waakhond: ‘Momenteel kun je als plaatser/lezer van cookies er nog niet van uitgaan dat als de browser cookies accepteert de gebruiker daar dan wel toestemming voor zal hebben gegeven. Veel browsers staan ingesteld op het accepteren van alle cookies. Uit het feit dat de gebruiker dit niet heeft aangepast kan je geen toestemming voor het gebruik van cookies afleiden. De Do Not Track systemen van de huidige browsers zijn op dit moment nog onvoldoende. Het is niet toegestaan te wachten met de implementatie van de cookiebepaling in afwachting van de ontwikkelingen op dit vlak.’
 
Strenger dan Kamp
De ACM lijkt het toestemmingsvereiste overigens strenger te interpreteren dan minister Kamp onlangs deed in een brief aan de Tweede Kamer. Het aanklikken van onderdelen van een site is te beschouwen als toestemming, stelde hij, op voorwaarde dat de klikkende bezoeker ‘duidelijk en volledig’ is geïnformeerd. Cookies zouden als gevolg daarvan vanaf de tweede pageview kunnen worden geplaatst. Voor deze beleidswijziging, die een wens van de Kamer inwilligt, zou het niet nodig zijn om de wet aan te passen volgens Kamp.

U kunt de veelgestelde vragen over cookieregels en ACM's antwoorden downloaden via onderstaande link (pdf):


Size: 202.6K bytes Modified: 2 June 2016, 14:50