Twinkle | Digital Commerce

Cookiewet versoepeld: gevolgen voor webwinkels

2017-11-11
180101

De nieuwe regels over cookies zijn deze week unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Binnenkort gaat het voorstel naar de Eerste Kamer, die het waarschijnlijk af zal doen als hamerstuk. Er komt dus een nieuwe ‘cookiewet’ aan, maar wat zijn hiervan de gevolgen voor webwinkels?
 
Tekst: Charlotte Meindersma

De zogenoemde cookiewet betreft eigenlijk maar één artikel uit de Telecommunicatiewet. Dit komt voort uit een Europese richtlijn die geïmplementeerd moest worden. Nederland was hier wat laat mee en implementeerde daardoor wat gehaast. De cookieregels moeten de privacy van internetgebruikers beschermen. Nederland ging hierin wellicht wat ver, met pop-ups en cookiemuren tot gevolg. Er mochten geen cookies geplaatst worden voor een websitebezoeker akkoord ging met het plaatsen van cookies. Voor veel website-eigenaren is dit praktisch onmogelijk en voor veel website bezoekers een doorn in het oog. Dat moest veranderen. Cookies die nauwelijks de privacy van gebruikers aantast, mogen nu zonder expliciete toestemming geplaatst worden. Informeren blijft verplicht!

Functionele cookies en niet privacy-gevoelige cookies
Voor functionele cookies, die simpelweg nodig zijn om een website werkend te houden, was nooit expliciete toestemming nodig door middel van een pop-up. Hierover informeren in een cookieverklaring was voldoende. Functionele cookies zijn bijvoorbeeld de cookies die onthouden dat een consument producten op zijn verlanglijstje of in het winkelmandje heeft geplaatst.

De meeste websites gebruiken echter meer dan alleen functionele cookies. Denk bijvoorbeeld aan analytische cookies, die bijhouden welke paginas van de website een persoon heeft bekeken. Analytics cookies, zowel first party als third party, die geringe gevolgen hebben voor de privacy van gebruikers, zijn nu zonder pop-up toegestaan. Met de gegevens die via de analytische cookies worden verkregen, mogen echter geen profielen opgesteld worden over de websitebezoekers. Het is geen probleem om een dienst van derden te gebruiken om analytics cookies mee te plaatsen. Met deze derde partij moet echter wel goed worden afgesproken dat gegevens niet zo worden bewerkt of verwerkt dat wel inbreuk wordt gemaakt op de privacy van bezoekers. Dat wil zeggen dat u, als u Google Analytics gebruikt, wel met Google af moet spreken dat het bedrijf geen profielen bouwt met de informatie die het via Analytics vergaart.

Onder de oude regels moest er ook voor affiliate cookies, ook wel performance cookies genoemd, expliciete toestemming gevraagd worden. Dat hoeft onder de nieuwe regels niet meer. Er mag dus opgeslagen worden of er door een advertentie een bepaalde aankoop is gedaan. Ook A/B testen zullen zonder expliciete toestemming geen probleem meer zijn, omdat deze vooral zorgen voor verbeterde werking van de website en slechts in geringe mate invloed hebben op de privacy van bezoekers.

Tracking cookies en andere privacygevoelige cookies
Voor het gebruik van privacygevoelige cookies als tracking cookies, waarmee het surfgedrag wordt achterhaald, is nog steeds expliciete toestemming nodig. Deze cookies mogen slechts geplaatst worden nadat de bezoeker van de website expliciet toestemming heeft gegeven voor deze plaatsing. Deze expliciete toestemming werd tot nu toe steeds uitgelegd als een verplichte pop-up. Met de nieuwe wet is zo’n pop-up niet meer per se noodzakelijk.

Hoe moet de toestemming wel geregeld worden? Allereerst is het belangrijk dat er vooraf geïnformeerd moet worden over de cookies en het doel van deze cookies en eventueel over de derden die de cookies zullen plaatsen en/of verwerken. Er mogen dus nog geen gevoelige cookies geplaatst worden, voordat er over de cookies is geïnformeerd. Dit is een zeer belangrijk vereiste! Toestemming kan vervolgens gegeven worden doordat de bezoeker er voor kiest om ook de rest van de website te bekijken, waarvoor er dus ergens op geklikt moet worden.

Praktisch gezien wil dit zeggen dat op de landingspagina van een website altijd duidelijke informatie moet staan over cookies, zonder dat iemand ergens op hoeft te klikken. Of er moet informatie over cookies achter een linkje staan, waarbij er nog steeds geen cookies geplaatst worden door op die link te klikken. Bezoekers moeten eigenlijk niet om deze informatie heen kunnen.
  
Charlotte Meindersma is jurist voor de creatieve sector en ondernemers. Ze is eigenaar van Charlotte’s Law & Fine Prints.